Na oba dokumenty získala nemocnice dotaci ve výši pěti a půl milionu korun od Jihomoravského kraje. „Po vypracování projektové dokumentace má rekonstrukce začít v roce 2016. Jedním z podstatných důvodů, proč je k ní třeba přistoupit, je legislativní změna, podle které budova nevyhovuje účelu, kterému nyní slouží. Ale také reakce na nevyhovující stav, kdy nemocniční lůžka a vozíky nemůžou projet úzkými dveřmi. Budova navíc není ani bezbariérová," popsal náměstek hejtmana kraje a vyškovský zastupitel Roman Celý.

Rekonstrukce má být pojatá opravdu ve velkém. Zůstanou jen obvodové zdi a stropy. „Součástí bude i přístavba tří nových podlaží a objekt bude také nově propojený s ostatními nemocničními budovami," nastínil Celý.

Cílem plánované akce je modernizace lůžkových oddělení neurologie ve druhém a třetím podlaží a přesun centra léčebné rehabilitace z budovy C do řešeného pavilonu. „Dojde tak ke koncentraci pracovišť zapojených do Iktového centra, takže bude možné optimalizovat příjem a transport pacientů. Pracoviště ORL pak zaujme pozici po rehabilitačním oddělení," popsala změny ředitelka nemocnice Věra Seidlová.

Maximálně třílůžkové

Jednotlivá pracoviště tak budou splňovat požadavky, jež jsou kladené na zdravotnická zařízení. „Vzniknou dvou-, maximálně třílůžkové pokoje, kuchyňky, prostory pro denní pobyt pacientů, veškeré provozní i hygienické zázemí," přiblížila Seidlová.

Studie předpokládá náklady okolo 130 milionů korun. Nemocnice je v rozpočtu nemá. O dotaci požádala kraj. „Zahájení akce je na získání peněz závislé. Naším cílem je, abychom byli připravení, tedy abychom měli zpracovaný projekt. Jelikož se jedná o náročnou investici a předpoklad doby celkové rekonstrukce je minimálně jeden rok, musíme přesunout jak oddělení neurologie, tak ORL," řekla ředitelka.

Předpokladem je, že neurologie se přestěhuje do hlavní budovy: do míst bývalých operačních sálů. „Tedy do prostor, které jsou v současné době pronajaté provozovateli dialyzačního centra. ORL pak dočasně přestěhujeme do dětského oddělení," popsala vizi Seidlová.

Plány nemocnice vítá například Vyškovanka Helena Školařová. Na oddělení kdysi byla, hezké vzpomínky na něj nemá. „Klidně bych ho nazvala škaredým prostředím. I pacientům pomůže, když budou v lepším a hezčím. Celá budova je stará. Doufám proto, že když už se bude zasahovat, tak co nejmoderněji," vzkázala Školařová.

Mouchy má podle ní také nově opravená poliklinika. „Sice má nová okna, ale ještě by to chtělo modernější interiér. Nelíbí se mi třeba staré linoleum na podlaze. Spravit potřebují i čekárny a ordinace lékařů," doplnila žena.

Toalety postupně

I tam ale vedení příspěvkové organizace nezahálí. Letos bylo ukončené výběrové řízení na dodavatele prací na modernizaci sociálních zařízení polikliniky. „A to konkrétně ve čtvrtém a pátém podlaží. Akci už jsme zahájili a má být ukončená do konce prvního čtvrtletí příštího roku. Na zbývající část, tedy ostatní podlaží, jsme pro rok 2016 požádali kraj o dotaci. Projekt máme zpracovaný na všechna poschodí, jsme tak schopní v případě získání peněz akci dotáhnout do konce příštího roku," vzkázala Seidlová.

Před pár dny také nemocnice ukončila zadávací řízení na zakázku nového CT. Vypsané už bylo i výběrové řízení. „Předpokládáme, že přístroj budeme mít do konce pololetí roku 2016. Nové CT zkrátí dobu vyšetření, oceňujeme také snížení dávek ionizujícího záření," zmínila některé výhody ředitelka.

Zatím tak ale musí nemocnice využívat dosavadní přístroj, který pořídila v roce 2007. Pravidla České radiologické společnosti nařizují, že má být v provozu maximálně osm let. „Je funkční, jeho činnost je zabezpečovaná servisní smlouvou. Kontrolu má na starosti Státní úřad pro jadernou bezpečnost," ujistila ředitelka vyškovské nemocnice.