Dělníci se zaměří na místní komunikaci uvnitř sídliště a navazující uliční prostor. „Stavební práce zvýší bezpečnost provozu s míjejícími se chodci, kteří jsou za současného uspořádání nucení k chůzi po vozovce. Právě chodníky z větší části úplně chybí. Povrch dostanou ze zámkové dlažby. Vozovka si zachová čistě asfaltový povrch,“ popsal místostarosta.

S novým chodníkem počítá téměř v celém úseku, parkovacích stání přibude zhruba čtyřicet. „Pracujeme i s variantou kolmého stání tam, kde to stavebně-technické možnosti umožní. Řešit budeme nové zpevněné plochy pro tříděný odpad, navržená je také výměna osvětlení. Počítáme i s odvodněním zpevněných ploch. Zklidnění dopravy regulací nejvyšší dovolené rychlosti zůstane zachované, v místě platí třicítka,“ připomněl Celý.

Záměr je ve fázi zpracování projektové dokumentace za téměř 440 tisíc korun. Se samotnou rekonstrukcí počítá radnice v příštím roce, náklady odhadla na přibližně pětadvacet milionů.

Vnitřní komunikace má celkovou délku zhruba 550 metrů. Začíná od křižovatky naproti vstupu do Velitelství výcviku-Vojenské akademie, zatímco končí křižovatkou naproti tenisovým kurtům.