„Odstavná plocha na ulici měří dvě stě padesát metrů, jen zde je tedy místo pro pětačtyřicet až padesát aut. Dále také bude po rekonstrukci k dispozici plocha u bývalého objektu technických služeb, kde se vejde přibližně patnáct aut. Nová parkovací stání vznikla také podél celé hřbitovní zdi, počítáme se zhruba čtrnácti,“ informovala mluvčí města Veronika Slámová.

Obyvatelé místa najdou na severní straně, zatímco například Mojmír Pruch by je uvítal na obou. „Popravdě netuším, co bylo skutečným důvodem k tomu, aby to tak dopadlo. Existuje přitom několik řešení, jak to zařídit a pokud by byly problémem peníze, tak tím nejjednodušším, které mně napadá je, že by město osadilo obrubníky podél silnice do výšky vozovky. Každý zájemce by si na trávníku před domem vybudoval stání na vlastní náklady, samozřejmě za určitých podmínek. Pokud nebyla dle nějakých norem možná výstavba stání i na jižní straně, tak to mělo město zdůvodnit, aby to všichni pochopili,“ uvažoval obyvatel Špitálské ulice.

Dle svých slov chápe, že prostor potřebuje také zeleň. „Ta je uprostřed zastavených oblastí důležitá. Ulice je ale zároveň dosti široká na parkovací místa při zachovaní některých trávníků, i když zůstanou ve zmenšené formě. Dalším z problémů u nového podélného stání na severní straně vidím v tom, že se tam vleze strašně málo aut, ale i v jeho šířce, kvůli které se tam některá větší auta ani nevlezou tak, aby netrčela do vozovky,“ uvažoval Pruch.

Řidiči ve Slavkově u Brna už jezdí Špitálskou ulicí bez omezení, stavaři dočasně omezí Slovákovu.
Řidiči ve Slavkově už jezdí Špitálskou ulicí. Stavaři je omezí ve Slovákově

Zástupci radnice připomněli, že projekt rekonstrukce průtahu komunikovali s lidmi již před šesti lety. „Už tehdy s místními obyvateli probírali technická náročnost vytvoření odstavné plochy i na druhé straně. Výškový rozdíl je o téměř tři čtvrtě metrů rozdílný, navíc se na této straně nachází inženýrské sítě a kanál, což by znamenalo velmi náročné řešení spojené s mnohonásobně vyššími náklady,“ vysvětlila Slámová.

Zmínila časté dotazy na téma, proč není řešení stejné jako na Bučovické. Argumentovala rozdílnou šířkou ulic a velkorysými předpozemky před domy na Bučovické na rozdíl od Špitálské. „S tím souvisí i šířka odstavného pruhu, který měří dva metry,“ doplnila mluvčí města.

ŠPITÁLSKÁ ULICE:

Součást projektu rekonstrukce průtahu.

Nová vozovka a dopravní značení.

Odstavná plocha pro auta na severní straně.

Nové chodníky a osvětlení.

Zdůraznila, že stav na Špitálské ulici byl v předchozím období nevyhovující. „Kvůli zaparkovaným autům po obou stranách řidiči nemohli neprojížděli plynule a auta v protisměru se pouštěla navzájem. Připomínám, že smyslem rekonstrukce průtahu silnice je zejména plynulost automobilové dopravy, bezpečnost chodců a zpřehlednění křižovatek. Díky spolupráci s krajem se nám podařilo do projektu dostat také maximum parkovacích ploch navržených dle aktuálních norem,“ dodala Slámová.

I do budoucna platí na ulici zákaz vjezdu pro kamiony a vozidla tranzitní dopravy. Na samotné nové vozovce tady pracovali krajští silničáři. „Odstavné plochy pro vozidla jsou však stavebním objektem města,“ připomněl mluvčí Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Richard Pokorný.

Kompletní oprava silnice III/0501 od prodejny Penny až po křižovatku k I/50 v délce zhruba tří kilometrů měl na starosti kraj. Zbylé stavby jako chodníky, veřejné osvětlení, ozelenění nebo právě zmiňovaná parkovací stání, pak spadala pod město. Poslední velká uzavírka ve spojení s průtahem omezovala řidiče ještě na Slovákově ulici, která byla zprůjezdněná o víkendu.