„O tyto peníze budeme žádat u evropského dotačního programu IROP. Základní podmínkou získání dotace je stavební povolení. Dále se předpokládá pořízení dokumentace pro provedení stavby. Ta už musí počítat s konkrétní obsahovou náplní nové expozice,“ vysvětlil referent pro památkovou péči Městského úřadu Vyškov Petr Bařinka.

Dokumentaci pro stavební povolení a provedení stavby má na starosti ostravská firma Ateliér 38. Zahrne opravu vnější fasády, rekonstrukci vnitřních prostor včetně narušené statiky, odstranění příček, které zabírají prostor bývalého sálu, opravy omítek, částečnou výměnu stropů a také přístavbu výtahu a zřízení foyer v severní části zámku.

close Pohled do interiéru zámku. info Zdroj: Město Vyškov zoom_in Pohled do interiéru zámku.

V prostoru prvního a druhého nadzemního podlaží vznikne interaktivní expozice moderní armády, ve třetím a čtvrtém patře obnovený barokní sál pro potřeby nejrůznějších kulturních produkcí. Zabere sedm okenních os uprostřed celého objektu a bude přístupný z obou stran. „Na jižní straně v současnosti plánujeme pouze vytvoření únikového schodiště, tak abychom mohli sál využívat v maximální možné kapacitě co nejdřív. Teprve v dalších fázích by mohlo jeho druhé zázemí vyrůst i na jižní straně,“ vysvětlil Bařinka.

Prvním krokem bude nový odvodňovací systém

Na podzim má městu předat svou část práce také Ladislav Ptáček, který je předsedou Sdružení pro interpretaci místního dědictví České republiky, a spolu se svými kolegy připravuje scénář a libreto muzejní expozice moderní armády. Zatímco libreto představuje textový materiál popisující téma výstavy a jejích rysů, scénář už je jeho detailním rozvedením a návrhem rozmístění sbírkových předmětů a interaktivních prvků do jednotlivých místností.

„Jako první krok před celkovou rekonstrukcí plánujeme vybudování nového odvodňovacího systému budovy včetně retenční nádrže. Ta bude zakopaná v zeleném pásu mezi parkovištěm na náměstí Československé armády a zámkem,“ dodal referent Bařinka s tím, že město letos zažádá o dotaci s možnou realizací v příštím roce.

Opravu zámku v zásadě podporuje také opoziční zastupitel Libor Bláha. „Mám však obavy, že město nemůže všechny projekty, o kterých uvažuje, ufinancovat a to ani při zapojení mimorozpočtových zdrojů. Bylo by vhodné určení priorit, na které se zaměří. Cena oprav zcela jistě převýší předpokládaných sto šedesát milionů. Sál pro sto padesát lidí problém s prostory pro kulturu ve Vyškově neřeší, navíc i provozní náklady na vojenskou expozici budou výrazně převyšovat příjmy,“ komentoval zastupitel.

Připomněl potřebu kulturních prostor s dostatečnou kapacitou, plánované parkovací domy nebo rekonstrukci bývalé budovy Střední zdravotnické školy. „V plánu je obchvat města, centrální lesopark, terénní úpravy u Kačence, fotbalisté chtějí nové sportoviště, v souvislosti se zdvojkolejněním železniční trati bude potřeba vybudovat velké parkoviště, nové křižovatky a mnoho dalšího. Tohle by teď měly být priority města, protože je potřeba využít situace a snažit o zapojení státu. Oprava zámku je potřeba, ale momentálně pro něj město nemá smysluplné využití,“ uvažoval Bláha.

Budova Nového zámku ve Vyškově. Město hlásilo přípravné kroky k přestavbě a vytvoření nové muzejní expozice. | Video: Deník/Jakub Dostál

Po druhé světové válce se zámek v souvislostí se vznikem vyškovského okresu stal majetkem Okresního národního výboru, který ho v padesátých letech minulého století opravil pro potřeby výstavních expozic a sídla okresního muzea. Se změnou politické situace a se zánikem tehdejších Okresních úřadů byl areál koncem minulého století převeden z části pod Jihomoravský kraj, a z části pod město Vyškov.

„Část Nový zámek, které se projekt rekonstrukce týká, je tak v majetku města. V části Starý zámek provozujeme muzeum, ta je v majetku kraje,“ doplnila pracovnice Muzea Vyškovska Petra Mandíková.