„Zvonice se sice opravovala v roce 1990, ale to bylo spíš svépomocí, zatímco teď je rekonstrukce profesionální. Znamená to opravy dveří, podlah, vnitřních omítek," upozornil ježkovický starosta Josef Pořízek.

Obec počítá také s opravou historického zvonu. „Je sice funkční, ale prasklý, a to je velká škoda," připomněl starosta. Historická stavba má po rekonstrukci vítat lidi prosklenými dveřmi, skrz které bude vidět dovnitř. „Máme v plánu tam v budoucnu umístit nějaký malý oltář se soškou, snad i osvětlený, který by byl přes sklo vidět. Zvonice bývala důležitá, dřív lidi svolávala kvůli požárům, povodním i radostným událostem, a tak chceme její význam vyzdvihnout," řekl Pořízek. Celková rekonstrukce vyjde na necelých dvě stě tisíc korun, velkou část nákladů ovšem zaplatí získaná dotace. Obec tak nemusí celou částku hradit ze svého rozpočtu.