„Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno tvé, “ pronáší duchovní modlitbu. Následně se všichni spojí v jeden průvod a putují ke koupališti U Libuše. V Lulči oslavují 670 let od vzniku obce a 130 let hasičského sboru.

U Libuše slavnostní projevy pokračují. Po nich se představují první účinkující – děti ze zdejší mateřské školy. Na písničky Já mám koně, vraný koně nebo Cib, cib, cibulenka se děti se svými učitelkami točí v červenobílých krojích a vyslouží si vřelý potlesk. „Kroje nám ušila místní kulturní komise, takže si je od loňského roku už nemusíme půjčovat. Máme vlastní,“ raduje se ředitelka mateřinky Monika Skřivánková.

Tradiční moravský oděv si dnes neoblékly pouze děti, ale také část lulečské chasy. „Jsem velice rád, že mám tu čest být zde v kroji s lidmi, se kterými každý rok chodím na hody. Bavíme se a doufáme, že se baví celý Luleč,“ usmívá se krojovaný Jakub Hána, který se už nemůže dočkat večerní zábavy. „Bude to fajn, budeme tančit, zpívat, jako na hodech.“

Zdroj: Barbora Uhlová

Šestisté sedmdesáté narozeniny obce si na hřišti vedle koupaliště užívají všichni včetně starosty Lulče Adama Majchráka. Ten by do dalších let obci popřál, aby zde stále žilo tolik lidí, kteří dokáží vytvářet zábavu pro druhé. „Přál bych si, abychom byli stále tak skvělá parta, jako jsme teď. Všichni tu táhneme za jeden provaz a spolupracujeme,“ říká starosta a hrdý lulečský patriot.

Nepřehlédnutelnou součástí oslav jsou místní spolky, především Sbor dobrovolných hasičů. Sto třicáté narozeniny si členové sboru hrdě připomínají, dokonce při této příležitosti udílí pamětní medaile. „Dnes jsme předali medaile za aktivní členství dětem, které jsou v naší mládeži už 10 let a mají dobré soutěžní výsledky. Také jsme udělili medaile za mimořádné zásluhy našim dlouholetým členům,“ popisuje starosta hasičského sboru Pavel Němec.

To už ale vedle začíná ukázka, které se účastní právě lulečská hasičská mládež. Běh s hadicí, šroubování, čerpání vody a následné hašení. To vše zvládnou mladí hasičští nadšenci během pár vteřin. Lulečští dobrovolníci často spolupracují s okolními sbory, a tak dnes Luleč navštívili i kolegové ze sousedních Drnovic či Pístovic. Ti přijeli se svou záchrannou technikou, kterou si zde mohou podrobně prohlédnout všichni zúčastnění.

Se svým mužem – hasičem – slaví u Libuše i Jana Štěpánková. „Přišli jsme se podívat na vystoupení školky a na ukázky hasičských závodů,“ říká matka, která by své děti v budoucnu chtěla do místního spolku přihlásit. Ke sto třicátým narozeninám dobrovolníkům popřála, aby v budoucnu přivezli domů ze závodů spoustu medailí. Slunce ještě zdaleka nezapadá, ale blíží se osmá hodina a spolu s ní všemi očekávaná taneční zábava. V rytmu dechové hudby dnes oslavencům zahraje orchestr Hanačka.

Barbora Uhlová