Jedním byla úplná uzavírka Hřbitovní ulice, druhý řešil jednosměrný provoz v celé lokalitě. Minulý týden radní jednu z těchto variant schválili. Pěší i motoristé si tak skutečně budou muset zvykat na jednosměrný provoz. „Hranici území, kterého se stavební úpravy a změna organizace dopravy dotknou, tvoří prostor Hřbitovní ulice od policejní budovy po křižovatku ulic Nádražní a Hřbitovní. Dále pak část Cukrovarské ulice s ukončením úseku u sjezdu k parkovišti u zámecké lodžie," přiblížila mluvčí vyškovské radnice Petra Bezdomniková.

Jedním směrem tak budou řidiči jezdit od budovy policie ke škole, případně směrem k obchodním domům. Opatření se neobejde bez stavebních úprav silnic i chodníků, které budou souviset i se zklidněním okolí městského hřbitova a Základní školy Nádražní 5.

Zatím komplikace

Protože jde o hodně frekventované místo, mnozí lidé úpravy vítají. „Jsem ráda, že se tam konečně něco změní. Vzhledem k bezpečnosti je nové řešení lepší. Problematiku město projednávalo poměrně dlouho, takže oceňuji, že konečně dospělo k nějakému závěru," svěřila se třeba Vyškovanka Olga Rýmařová.

I vedení Základní školy Nádražní 5 je s rozhodnutím radnice spokojené. „Obousměrný provoz je velkou komplikací. Pokud se bude jezdit jen jedním směrem od policie, pak nám změna určitě pomůže a zvýší se bezpečnost nejen žáků, ale i ostatních lidí, kteří se v ulicích pohybují. Ve hře bylo několik variant, kdyby radnice odsouhlasila jednosměrný provoz směrem od obchodních center, nepomohlo by to vůbec. Nárůst dopravy je totiž způsobený hlavně tím, že se lidé vyhýbají semaforům a přes Cukrovarskou si zkracují cestu," nastínil problematiku ředitel školy Pavel Pospíšil.

Návrh vychází ze studie, kterou její zhotovitel předložil a postupně doplnil po projednání s vedením města, policií, odbory dopravy, územního plánování a rozvoje a odborem investičním. Předloženou situaci dotčené odbory schválily i na koordinační poradě. „Radní po projednání zároveň uložili vedoucímu investičního odboru zadání zpracování projektové dokumentace," doplnila Bezdomniková.

Policisté však dosud ke změnám nevydali oficiální stanovisko. „Zatím jsme řešili bezpečnost dětí u školy, výjezd do Nádražní ulice, kruhový objezd. Chodníky, úpravu křižovatky před kaplí a dobudování parkovacích míst. Vše je ale ještě ve fázi studie a osobních jednání s městským úřadem," potvrdila mluvčí vyškovských policistů Alice Musilová.

Součástí stavebních úprav má být i odvodnění silnice a výsadba zeleně. Jak už Vyškovský deník Rovnost informoval, v místě mají vzniknout i parkovací místa. Šestatřicet nových přibude směrem od kostela ke hřbitovní zdi. U základní školy budou vyhrazená čtyři stání pro vysazování dětí. Naproti přes silnici pak bude vyčleněných pět míst pro rezidenty.

V části ulice směrující od budovy policie má navíc vzniknout pět parkovacích míst po pravé a šest po levé straně. „Cílem je zejména zajistit bezpečný pohyb všech účastníků provozu na cestách. Úpravou a změnou v organizaci dopravy dojde i ke zvýšení plynulosti provozu," dodala Bezdomniková.

Orientační odhad celkových nákladů stavby je patnáct milionů korun. „Akci proto zařadíme do návrhu rozpočtu na příští rok. Naší snahou je, aby se uskutečnila kompletně, ale ještě není jisté, jak konečná jednání o rozpočtu nakonec dopadnou," podotkla vyškovská mluvčí.