„Jedná se o obrovské zájmové plochy západně od centra města. Mnozí z nás okolo nich roky jezdí, ale málokdo si uvědomuje, co se uvnitř areálu nachází. Území je každopádně strategické pro další rozvoj Vyškova především díky posilování dopravní infrastruktury,“ komentoval místostarosta Karel Goldemund.

Ve vyškovském středisku zvažují útlum provozu. „S ohledem na rozvojové projekty související s modernizací železnice to pro nás znamená významný impulz. S vymístěním provozu Lukromu a dlouhodobě diskutovaným přesunem nákladového nádraží na okraj průmyslové zóny Sochorova se nám zásadně otevřela možnost zajistit lepší a kratší trasy na Sídliště Osvobození a na Hraničky s tím, že bychom celý prostor zregenerovali a otevřeli. Může tak vzniknout nová moderní centrální zóna,“ vysvětlil vedoucí odboru územního plánování a rozvoje Dušan Jakoubek.

Vlaková stanice ve Vyškově.
Železniční trať mezi Brnem a Vyškovem: vzniknou tři tunely i nové zastávky

Na území u Hraniček dominují objekty železobetonového sila a věží. „Náš zájem revitalizace areálu je prakticky jediným velkým záměrem, který lze zrealizovat ještě před samotným zdvoukolejněním trati,“ zdůraznil Goldemund.

Město má zájem na zajištění demolice stávajících objektů, terénní úpravy a následné vybudování kvalitnějšího prostředí v centrální zóně města. Je to součást investičního záměru nazvaného Centrální lesopark. „V území podniká víc subjektů. Nejprve jsme samozřejmě jednali se zástupci Lukromu, který zvažoval konsolidaci výroby mimo Vyškov. Následoval nespočet dalších setkání s cílem scelit a logicky rozdělit celou oblast. Naším záměrem je získat pozemky pro sanaci území v podobě demolice většiny staveb,“ popsal vyškovský místostarosta.

Rychlejší trať mezi Brnem a Vyškovem: nově dvoustovkou a kilometrovým tunelem

Mluvil o změně lokality na mix bydlení, služeb, veřejných ploch a zeleně či parkování. „Jednotlivé kroky chceme prezentovat před zastupiteli a samozřejmě i před vyškovskou veřejností. Čeká nás ještě hodně práce, zejména v souvislosti s pozemkovými záležitostmi, s tím, abychom na začátku příštího roku mohli podat žádost o dotaci na sanaci celého území. Tak se nám uvolní cesta k novému využití, které v první řadě přinese pozitivní změnu v řešení dopravní obslužnosti a ve zkrácení pěších tras obyvatelům Osvobození a Hraniček. V relativně krátké budoucnosti by tak v místě vznikl nejen lesopark, ale i chodníky, veřejné plochy či cyklostezka,“ dodal Goldemund. Výhledově zmínil také bytové domy, obchodní zónu a další občanskou vybavenost.

Plány souvisí s modernizací železniční trati, kterou stát dlouhodobě připravuje mezi Brnem a Přerovem. „Vlaky pojedou rychlostí až dvě stě kilometrů v hodině. Vyškov bude v návaznosti na stavbu řešit zvýšení počtu parkovacích stání a obecně úpravu přilehlé infrastruktury. Přípravy investic proto pokračují koordinovaně,“ vysvětloval mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.