„Postupujeme stále kupředu a vývoj je optimistický. Nechceme to však zakřiknout. Chybí nám pouze jeden pozemek pod budoucím parkem, o němž s majitelem jednáme. Právě jsme přitom dokončili projekt pro zpracování stavebního povolení v celém rozsahu navržené revitalizace,“ informoval starosta Slavkova Michal Boudný.

Projekt je navíc jako celek zařazený do zásobníků dotačního titulu Brněnském metropolitní oblasti. „Posoudili ho tam jako životaschopný. Výzvy k tomuto titulu budou vypsány v příštím roce a do této doby chceme mít stavební povolení hotové. Pokud by tento záměr Brněnská metropolitní oblast skutečně podpořila, mohli bychom revitalizaci sídliště Nádražní provést kompletně včetně všech sedmi navržených etap,“ doplnila mluvčí města Veronika Slámová.

Jedná se totiž o stejný fond, ze kterého chce Slavkov čerpat i na rozšíření a přístavbu školky Zvídálek na Koláčkově náměstí. K lokalitě sídliště má dle svých slov velice blízko například také opoziční zastupitel Ivan Charvát.

HLAVNÍ CÍLE REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ NÁDRAŽNÍ
Úpravy parkování a komunikací.
Organizace dopravy.
Bezpečnost chůze a jízdy na kole.
Ochrana mikroklimatu a dešťových vod.
Výsadba stromů.
Oživení a modernizace vnitrobloků.
Nový park a parčík.
Volnočasové aktivity.

„Vyrůstal jsem tam. Největší problém spatřuji v naléhavé potřebě řešení parkovacích míst, rekonstrukci stávajících komunikací, vozovek i chodníků a v úpravě zelených ploch mezi bytovým domy. Pokud se toto vyřeší, přispěje to k pohodě bydlení v této lokalitě,“ uznal Charvát.

Revitalizaci si podle něj ale v budoucnu zaslouží i další lokality. „Podobné problémy trápí i sídliště Zlatá Hora. Dále to může být třeba sídliště Polní, sídliště na Komenského náměstí, Koláčkovo náměstí, a tak bych mohl pokračovat výčtem dalších ulic,“ dodal zastupitel.

Koláčkovo náměstí

Například právě pro Koláčkovo náměstí je už rekonstrukce v plánu. V letošním roce chce město stihnout alespoň opravu nerovností silnice v ulici Nádražní. „Jedná se o úsek od železničního mostu k budově nádraží, po úsek, který byl opraven už před sedmi lety. Naší představou je oprava v podobném duchu, jako se upravoval úsek cesty mezi Hodějicemi a Křižanovicemi. Podle tohoto modelu jsme v rozpočtu vyčlenili dva miliony korun,“ dodala mluvčí Slámová s tím, že zástupci města nyní čekají na podání nabídek.

Pracím na projektu přitom předcházela anketa mezi obyvateli sídliště. Tým architektů v čele s Janem Horkým vypracoval i s přihlédnutím na její výsledky dvě varianty řešení prostor, které představil na veřejném projednání. Přednost nakonec získala verze označená jako "Hrášek". Je postavena na páteřní pěšině procházející diagonálně celým územím, na kterou jsou jako kuličky hrášku řazeny jednotlivé veřejné prostory s převahou zeleně: malá rekreační plocha a individuální zahrádky, polovnitroblok pro hry menších dětí, centrální plocha a nakonec nový park.

„V současné době dokončujeme dokumentaci pro společné povolení, takže by snad v prvním pololetí příštího roku mohlo být stavební povolení na světě. Na projektu se tedy dále pracuje. Hledání kompromisu ve veřejném prostoru je ale vskutku oříšek,“ uznal architekt Horký.

Týká se to zvláště poptávky po parkovacích místech na jedné straně a po zeleni na straně druhé. „Přesto se o to pokoušíme a hledáme přiměřenost především v množství parkovacích míst. Díky spolupráci se švédskými krajinářskými architekty a v Česku nepříliš obvyklým způsobům zakládání zeleně a hospodaření se srážkovou vodou, se nám daří dostat také stromy i do stísněných podmínek, takže nacházíme komfortní řešení pro všechny,“ ujistil na závěr Horký.