Alternativu lidem, kteří zatím listí, klestí, suchou trávu, plevel a jiný zelený odpad pálí, vyhazují do popelnic nebo celé roky zdlouhavě kompostují na své zahrádce, chce nabídnout město Rousínov. Plánuje vybudovat kompostárnu. Pro tento cíl udělalo první krok. Zastupitelé odsouhlasili záměr vykoupit vybraný pozemek.

Pokud by se na kompostárnu podařilo získat dotaci, město by ji beze zbytku využilo. „Drtič, traktor, štěpkovač tak jako tak potřebujeme. Mohli bychom získat až devadesátiprocentní státní dotaci na techniku, kterou můžeme využít i pro naši potřebu,“ uvedl starosta Rousínova František Havíř.

Dotace je ale zatím jenom zbožné přání. „Nestihneme žádost do konce září podat. Nejsme schopní ji projektově připravit. Proto ji budeme chystat na příští rok,“ dodal starosta. Bez dotace by se město neobešlo. Celkové náklady odhaduje na deset milionů korun.

Už je ale jasné, kde bude budoucí provoz fungovat. Návrhů zvažovali zastupitelé hned několik. Pozemek u družstva v místní části Kroužek nevyhovoval, protože je ve svahu. V cihelně ho nedoporučil hygienik a nepřáli si ho ani sousedé z Krejčířovy ulice. Dlouho bylo favoritem zemědělské družstvo ve Slavíkovicích. Protože však pozemky rozděluje dálnice, nakonec od nich radnice ustoupila.

Nakonec se vrátila k lokalitě, kde likviduje organické zbytky v současné době. „Jako nejvhodnější se jeví místo nad hřbitovem. Město tam vlastní dva pozemky. Je třeba dokoupit soukromý pozemek, který se nachází uprostřed. Je tam sice ochranné pásmo hřbitova, ale stavební úřad s tím nemá problém. Neměl by být ani problém s vynětím ploch ze zemědělského půdního fondu,“ řekl starosta.

Ne všem se však výběr místa stoprocentně zamlouval. „To budou jezdit nákladní auta kolem hřbitova, který má být pietním místem?“ ptala se například Zina Bendová.

Starosta však obavy z toho, že by kompostárna u hřbitova nevypadala dobře, rozptýlil. Za ne zcela dokonalý vzor si vzal nedávno otevřenou kompostárnu ve Slavkově u Brna. „Tam je provoz daleko v poli. Nemusejí hledět na nějaký prach či odpadky. Není ale problém dát si trošku práce, aby provoz vypadal úhledně. Místo odcloníme. Ani nákladních aut nebude jezdit ke hřbitovu větší množství než teď. Naopak výhodou bude, že vybudujeme cestu k nové části hřbitova, kterou stejně potřebujeme,“ dodal Havíř.

Soukromí majitelé předběžně odprodej pozemku přislíbili, a tak zastupitelé tento plán nakonec schválili.

Město si chce likvidaci zeleného odpadu pojistit hned na dvou frontách. „Proč zároveň rada uvažuje o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se společností Respono o svozu biologického odpadu?“ ptal se zastupitel Jiří Matoušek.

Podle starosty chce Respono do budoucna svážet tento druh odpadu do připravované bioplynové stanice. Svoz by však stál spousty peněz. Pokud se rousínovskou kompostárnu podaří vybudovat a bude úspěšně fungovat, lze smlouvu s Responem snadno vypovědět. Narozdíl od kompostárny, která může zpracovávat povětšinou jen trávu a štěpky, může však Respono likvidovat veškeré organické zbytky, a tak je tato varianta stále ve hře.

Jediné zkušenosti s kompostárnou má zatím na Vyškovsku město Slavkov u Brna, kde funguje na místě bývalé slavkovské skládky na Holubickém kopci.