„Projektová dokumentace bude řešit automobilovou a cyklistickou dopravu a pohyb chodců v prostoru od ulice Habrovanská, v ulici U mlýna a Polní pro bezpečný příchod dětí k budově mateřské a základní školy,“ uvedl v zadávací listině místostarosta Jiří Petřík.

Zóna by měla navazovat na již zpracovaný projekt chodníku ke škole, který bude společný pro chodce a cyklisty.

Nové plány by měly být hotové do poloviny října letošního roku. Se stavbou by chtěl městský úřad začít podle všeho v příštím roce.

Průtah Rousínovem patří k silně frekventovaným silnicím. Rousínovská radnice se systematicky snaží o zklidnění dopravy.

Před několika týdny byla dokončená nová stezka společná pro chodce a cyklisty po pravé straně ve směru ve směru Vyškov – Brno. Vede od křižovatky v ulici U kapličky přes ulici Čechyňskou. Už dříve vzniklo spojení ze Slavíkovic ve směru od Brna přes náměstí směrem na Vyškov. Základní myšlenkou záměru je spojení všech místních částí se základní školou.

Zpomalit řidiče v centru města chce radnice také pomocí dělícího pásu. Chodec by tak silnici přešel bezpečněji nadvakrát.

V blízké době by měl být konec kolapsům na náměstí, které dosud slouží i jako autobusové nástupiště. Město totiž staví samostatné autobusové nádraží nedaleko náměstí. Stavba by měla být hotová v polovině příštího roku.