Podle projektové dokumentace, zpracované v roce 2009, má současné nádraží na kraji Slavíkovic zcela zaniknout. „Nová trasa nebude křižovat ulici Rudé armády, která tak zůstane pro silniční dopravu úplně průjezdná," přiblížil řešení rousínovský starosta František Havíř.

V současné době vlak v Rousínově prakticky nezastavuje. „Podle vyjádření Českých drah je to proto, že vlaky používalo velmi málo cestujících a doprava byla neekonomická. Pokud vznikne dvoukolejná trať, mají osobní vlaky nově jezdit v půlhodinových intervalech a mají být zařazené do Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje," uvedl starosta.

Nová zastávka má být blíž centru. „Počítá se s ní v místě, kde je nyní přejezd v ulici Československé armády. Ta by se tím pádem proměnila ve slepou ulici a do Královopolských Vážan by se musela postavit nová silnice. Docházkovou vzdálenost k vlaku by to ovšem zkrátilo asi o kilometr," zmínil starosta.

Modernizaci železničního spojení mezi Brnem a Přerovem mají železničáři v plánu už dlouho. „Čtyři roky staré technické řešení je platné a dále se projednává. Stavbu zatím plánujeme na roky 2016 až 2019," uvedl mluvčí Správy železniční dopravní cesty Jakub Ptačinský.

Varianta přemístění vlakové zastávky vychází ekonomičtěji, zároveň vyhovuje nárokům vysokorychlostní trati. „Při zachování železniční stanice ve stávající poloze by bylo nutné rekonstruovat hned několik věcí včetně stavby podchodu pro cestující. Jediným rozdílem mezi novou a starou polohou stanice je tedy nutnost postavit u nové zastávky budovu pro zabezpečovací zařízení, přístřešky pro cestující a opěrnou zeď," zmínil mluvčí.

Podchod pro cestující se u druhé varianty stavět nemusí. „Pro tyto účely se využije železniční most přes silnici druhé třídy. Celkové náklady odhadujeme na necelých devětatřicet milionů korun," řekl Ptačinský.

Podle něj je předpokládaná nová poloha výrazně atraktivnější. „Zastávka bude u budoucího terminálu Integrovaného dopravního systému. Díky novému vedení trati bude možné zrušit už zmiňovaný přejezd přes silnici, což je dobře. Nahradit ho by totiž byla nejen velmi drahé, ale také technicky dost špatně proveditelné," upozornil Ptačinský.

Zástavba v daném místě je totiž hustá a některé rodinné domy by tak musely k zemi. „To by samozřejmě vyvolalo u obyvatel odpor. O uvolněné plochy a výpravní budovu má zájem město, které uvažuje o využití ploch pro parkování autobusů," podotkl mluvčí.

Vedení města věří, že úprava železnice bude pro Rousínov přínosná. „V současné době využívají lidé jen autobusy. Po případném zapojení vlaků do integrovaného systému možná začnou lidi železnici využívat víc než autobusy. Ty samozřejmě zůstanou zachované dál, i když v některých případech se možná omezí jen na dálkové spoje," doplnil starosta Havíř.

Lidé ale projektu příliš nevěří. „Možnost přemístění nádraží se tady projednávala, ale byl to tak megalomanský projekt, že nevěřím tomu, že by na něj někdo dal peníze. A kdo ví, jestli by to mělo ten správný efekt. Lidé si tady na autobusy už zvykli," uvedla například Rousínovanka Marie Smatanová.