„Vzhledem k blízkosti Brna, a tendenci hledat bydlení v nejbližším okolí, je poptávka po bytech a domech v Rousínově značná. Jeho dostupnost u nás ale není nijak slavná,“ komentoval rousínovský starosta Jiří Lukášek.

Řidiči se dočkají garáží a dostatku parkovacích stání, které se u jednotlivých domů liší. „Do budoucna se zajímám o bydlení mimo Brno, které z něj zároveň bude dostupné kvůli zaměstnání. Rousínov tuto podmínku určitě splňuje,“ uznal třeba Ondřej Kučera.

Jednotlivé objekty se liší podle počtu bytových jednotek. Základním architektonických prvkem je přibližně krychle, počítá se s dřevěným obkladem a fasádou v bílé omítce. Tříbytové domy mají výrazný výřez horní terasy.

„Založení objektů je navrženo plošné na základových pasech a základové desce. Ocelový přístřešek pro garážové stání je navržený jako vodorovný ocelový rám ve spádu z čtvercové trubky. Rám bude uložen na obvodové zdivo garáže, podél obvodové zdi rodinného domu, kde bude vetknut prodloužením nad protější zeď garáže,“ informovali úředníci městského úřadu ve vyhlášce o stavebním řízení.

Střecha je navržena jako plochá jednoplášťová střešní konstrukce, nosnou konstrukci tvoří železobetonová monolitická deska. Folie střechy bude vytažena na atiku a bude kotvena pomocí hmoždin k nosné konstrukci. Atika bude oplechována žárově pozinkovaným plechem, střecha pak bude odvodněna vnitřními vpustěmi, zaústěnými do kanalizace. Vpusti budou opatřeny elektrickým topným drátem a ochranným košem.

„Fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem z minerální vaty, ostění a nadpraží bude zatepleno extrudovaným polystyrenem. Fasáda rodinných domů je navržena v kombinaci bílé omítky a dřevěného obkladu. Fasáda garážového přístřešku je navržena v kombinaci dřevěného a plechového obkladu. Ocelové sloupky garážového přístřešku v prostoru do tvaru „V“ budou opláštěny dřevěnou konstrukcí, sloupky umístěné v blízkosti fasády rodinného domu budou natřeny na bílo,“ doplnil bližší informace za rousínovský městský úřad Jiří Ryšánek.