V těchto dnech stanovisko kraje oficiálně dorazilo tamním úředníkům. Jako veřejná vyhláška bude na úřední desce viset po patnáct dnů. Poté, co rozhodnutí krajského odboru územního plánování a stavebního řádu nabude právní moci, tamní stavební úřad hned zahájí znova územní řízení.

„Jak informoval kraj ve svém odůvodnění, měli jsme tam nějaké nedostatky, to se zkrátka někdy stane. Ale chyby tedy teď odstraníme, aby se už neopakovaly. Potom nevidím problém v tom, že by naše rozhodnutí nemělo projít. Pokud budu stále ještě pověřeným vedoucím úřadu, jistě záležitost dotáhnu do úspěšného konce,“ informoval současný vedoucí rousínovského stavebního úřadu Josef Pukowietz.

Řízení kvůli povolení stavby větrníků u Rousínova se táhne už několik let kvůli odporu okolních obcí Slavkova a Velešovic a také ochránců přírody.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY: