Úsloví v nadpise vystihuje stav na rousínovské radnici. Hovořím o větrných elektrárnách, na které vydal rousínovský stavební úřad stavební povolení. I když krajský úřad stavbu nedoporučil, bylo využito klamavé studie, v níž jsou zkreslené počítačové náhledy – studie, jak budou větrné elektrárny „ladit“ s kostelem svatého Urbana a celým obzorem nad Slavkovem.

Uvažující člověk si udělá představu sám jednoduchým srovnáním. Na obzoru jsou vidět telefonní vysílače, z nichž ten vyšší měří pětačtyřicet metrů. Větrné elektrárny v tomto prostoru budou třikrát vyšší. I s vrtulí budou mít sto padesát metrů. Budou viditelné ze všech míst v Rousínově. Nejexponovanější pohled bude z rousínovského sídliště. Na tato monstra se tak bude muset denně dívat převážná většina obyvatel města.

Nabízím ještě jedno srovnání. Věž rousínovského kostela měří šestačtyřicet metrů. Při pohledu z Habrovan budou vrtule větrných elektráren přímo nad ní.

Mám pocit, že Městský úřad Rousínov prosazuje a vynakládá výdaje na bezkoncepční studie a projekty, přičemž se jedná o finanční bonus nebo dotaci. Mluvím o nevhodně řešených cyklostezkách. Mluvím třeba o případu „dvouproudové dálnice pro cyklisty“. Před bývalou lékárnou u kapličky musela ustoupit zeleň nesmyslné betonové ploše, jenom aby byla vyčerpaná dotace.

Nebo dále o domu pro ubytování a rehabilitaci za záložnou, kde měla být pasáž a klidová odpočinková zóna, o dvoupatrovém multifunkčním domu, který by měl stát Na trávníkách a konkurovat tak synagoze. Přitom to je jediné místo, kde může být odlehčovací parkoviště pro auta z centra města.

Není všechno úplně špatně, ale větrné elektrárny naplnily příslovečný pohár mé trpělivosti až po okraj. Přetekl, a proto píšu tuto reakci. Kdy převáží v Rousínově zdravý rozum a přestane se rozhodovat o způsobu hlasování na takzvaných pracovních zastupitelstvech nepřístupných veřejnosti? (sed)