Ochránci přírody, někteří obyvatelé i obce sousedící s Rousínovem. Ti všichni se odvolali proti rozhodnutí tamního stavebního úřadu, který povolil ve svém katastru vybudovat větrné elektrárny. Ty totiž podle nich významně naruší ráz krajiny.

Pracovnice krajského odboru územního plánování a stavebního řádu Oldřiška Soppeová, která má kauzu na starosti, už konečný ortel zná.

„Zrovna pracuji na rozhodnutí. To ještě podléhá souhlasu vedoucího, příští týden se potom objeví na webových stránkách kraje i Rousínova. Nebylo by ale korektní uveřejnit závěry dopředu. Pochopitelně ale bereme na zřetel nesouhlasné stanovisko našeho odboru životního prostředí i ministerstva,“ naznačila.

Právě ministerstvo životního prostředí se totiž před několika týdny vyjádřilo, že o větrníky u Rousínova nestojí. Jeho hlas byl však jen poradní.

„Domníváme se, že investor by neměl dostat územní rozhodnutí, protože výzkumy prokázaly vliv elektráren na krajinu. Naše stanovisko bývá pro úřady stěžejní, řídit se jím ale nemusí,“ objasnila nedávno Jarmila Krebsová z ministerstva.

Pohled na větrné stožáry z památkové zóny si v žádném případě nedovedou představit třeba Slavkovští. Proto chtějí vytvořit podmínky pro vznik slunečné elektrárny. Dokonce o tom už jednali s firmou, která by ji tam postavila.

„Doporučil jsem jim vhodné místo, kde by mohla stát. Nejdřív jsem chtěl radním v Rousínově nabídnout, aby větrné elektrárny za tu sluneční vyměnili. Nakonec to ale ani nebudu zkoušet, protože by na to tamní starosta jistě nepřistoupil,“ vysvětlil místostarosta Slavkova Jiří Doležel.

Proti větrníkům jsou také radní z Velešovic. Ve vesnici totiž například vzniká biocentrum. Na tažnou cestu ptáků nad kopcem Urban, poblíž kterého mají elektrárny vyrůst, zase upozorňují ornitologové. Vzdát se však nechce ani společnost Eldaco, která tam chce dva větrníky vybudovat.

„Zatím máme územní rozhodnutí od stavebního úřadu v Rousínově. To je pro nás důležité. Obec s tím totiž nemá problém, stejně tak ani posudek zpracovatelů EIA dokumentace nebyl proti nám. Všechno jsme splnili,“ myslí si jednatelka firmy Eldaco Iva Šťastná.