Rousínovany na to upozornilo vedení města prostřednictvím posledního městského zpravodaje.

„Velká část obyvatel třídí domovní odpad. Naučili se ho nosit ke sběrným hnízdům do barevných kontejnerů. Kolem přeplněných popelnic je ale mnohdy nepořádek. A stačilo by tak málo. Když už máte odpad naložený v autě a je ho plný kufr, odvezte ho do sběrného dvora,“ vyzývá zpravodaj.

Sběrný dvůr v Krejčířově ulici v Rousínově je otevřený ve středu od jedné hodiny do šesti hodin večer a v sobotu od osmi do dvanácti hodin.
Sběrné dvory berou odpad včetně objemného a nebezpečného zdarma s výjimkou stavební suti. V Rousínově a jeho místních částech zároveň došlo ke změně týdnu pro vyvážení komunálního odpadu z lichého na sudý.

V blízké budoucnosti budou Rousínované třídit i biologický odpad. Městský úřad totiž plánuje zřídit kompostárnu, a to v lokalitě u hřbitova, která by zpracovávala například zbytky jídla z domácností, plevel ze zahrádek nebo trávu z městských trávníků.