„Pozval nás tamní symfonický orchestr, kterému se zalíbilo naše cédéčko. Odehrajeme dva koncerty v hlavním městě Maďarska. Zazpíváme svůj kmenový repertoár. Interpretujeme staroslověnské, biblické a liturgické texty. Pro Maďary je staroslověnština velmi exotická,“ informoval Karel Cyril Votýpka, který rousínovský komorní vokální soubor nazývaný zkráceně MHD založil.

Votýpka je profesionální výtvarník, který se zabývá mimo jiné i tvorbou ikon. Je také jedním z mála lidí, který umí hovořit i psát staroslověnsky. Svůj koníček promítnul i do zpívání.

„Zabýváme se interpretací autentických textů. V Budapešti zazpívám skladby nejen ve staroslověnštině, ale i v latině a řečtině. Modernější dobu budou zastupovat lidové písně. Nemůžeme vynechat Sušilovu sbírku Moravských písní národních, které zazpíváme v moravském nářečí,“ doplnil umělec.

Votýpka mimo jiné zahraje i na staroslovanský strunný nástroj gusle.
„Do Maďarska jede sedm z deseti členů Malého hudebního družení. Podpořil nás rousínovský městský úřad a také vyškovská nadace Tři brány,“ dodal Votýpka.