Najdou si tam například místa ohrožená přívalovými povodněmi a získají o případných rizicích detailnější poznatky. Naleznou také informace o fungování hlásné povodňové služby. „Ta zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místech očekávané povodně,“ informovali autoři plánu.

Město se těmto rizikům věnuje dlouhodobě. Systém varování před povodněmi tam instalovali letos na podzim.