Cesta bývalé školy, kterou město postavilo v roce 1931 a bezúplatně ji předalo státu, do rukou staronového majitele ale bude ještě dlouhá. „V první řadě dojde ke zveřejnění záměru prodeje. Potom, když se přihlásíme k vyhlášenému záměru a složíme kauci, vyhodnotí krajská rada nabídku. Následovat bude projednání podmínek darovací smlouvy a potom zastupitelstvo kraje může smlouvu schválit na svém zasedání 21. 11. 2013. Nemovitost tak nepřejde do našich rukou dřív než na konci letošního roku," vysvětlil starosta.

Tento postup potvrdil i Jihomoravský kraj. „Rada kraje schválila záměr darovat část areálu bývalé střední odborné školy a nábytkářského středního odborného učiliště městu Rousínovu za účelem vybudování domu s pečovatelskou službou, a prodeje zbývající části areálu," uvedl mluvčí Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně Petr Holeček .

Obě záležitosti jsou ale na sebe vzájemně vázané. „Část areálu, kterou nám chce kraj darovat, získáme pouze v případě, že se nám podaří odkoupit tu část, kterou chce kraj prodat," podotkl rousínovský starosta. Darem by tak Rousínov mohl získat jihovýchodní část bývalého učiliště.

Naopak platit město má za budovu školy s tělocvičnou. Koupě nebude zrovna levná. „Znalec prodávanou část ohodnotil na víc než třináct milionů korun," přiblížil Holeček. Právě kupovaná část je ale pro rousínovské prioritou. „Vzhledem k současnému demografickému vývoji musíme navýšit kapacitu základní školy. Do tří let má přibýt až deset nových tříd. Právě ty by měly najít místo v bývalém učilišti. Nároky základní školy na budovu jsou vyšší než v případě střední školy. Musíme upravit a rozšířit sociální zařízení jak pro děti, tak pro zaměstnance školy, vybudovat šatny, přivést vodu do tříd, opravit podlahy a vnitřní prostory. Už v současné době je pět tříd mimo budovu základní školy," dodal Havíř.

Naopak vybudování domu pro důchodce je dlouhodobou záležitostí. „Škola je pro nás v této chvíli prioritní. Projektovou dokumentaci pro úpravu budov na bydlení pro seniory začneme připravovat hned po nabytí areálu do majetku města," řekl starosta.

To, že situace ohledně školy je urgentní, potvrdil i její ředitel. „Už v této době jsme na hraně s kapacitou. Chodí k nám totiž i děti z okolních obcí, takže jakýkoli přírůstek obyvatel se nás poměrně dotkne. Kolik tříd v budoucnu otevře, bude také záviset na penězích. Jedna třída může mít totiž jednadvacet stejně jako osmadvacet žáků, takže uvidíme, co si budeme moci dovolit. Učiliště se ale nabízí každopádně jako vhodný prostor k rozšíření školy," uvedl ředitel Základní školy v Rousínově Jiří Kyjovský.