Je chyba, že město dává víc peněz na sport než na jiné oblasti?

Odborníci spočítali, že z jedné koruny vynaložené na sport, se stanou tři. Myslí tím, že pokud se mladí lidé a děti věnují takové aktivitě, je to dobrá prevence proti kriminalitě. Ke všemu také netíhnou k drogám. Společnost tak nemusí řešit draze následky toho, že mládež nemá nějakou zájmovou činnost, která by ji plně zaměstnala.

Takže by naopak měla města dávat sportovním oddílům víc?

Rozhodně ano. Peněz je málo. Slouží také především na zaplacení pronájmů sportovišť. Radnice sice dává sportovcům ve srovnání s ostatními oblastmi víc peněz, prostředky ale slouží z velké části na provoz těchto zařízení. Oddíly například platí ledování zimního stadionu. Pokud by se město nechtělo zařízení zbavit, stejně by muselo peníze dát.

Někteří zastupitelé ale namítají, že peněz na sport je moc…

Možná by pomohlo, kdyby se víc zajímali o to, k čemu dotace používáme. Zjistili by, že jsou to smysluplně vynaložené prostředky. Některé jejich pohledy jsou zkreslené.

Mění se situace v této oblasti?

V posledních deseti letech pozoruji zlepšení. Přesto musíme o sportu víc mluvit a podívat se na situaci oddílů. Peněz moc nemají. Ke všemu nás získávání prostředků velmi zatěžuje. Je s tím spojeno mnoho práce. Bere nám to sílu věnovat se dostatečně třeba trénování.

A není peněz pro kulturní, sociální a další oblasti z městské pokladny málo?

Problémem možná je, že žádostí na sportovní činnost přichází na radnici víc než od ostatních organizací. A ani tak zastupitelé všem zájemcům z řad sportovců nevyhoví. Ke všemu oddíly nedostávají prostředky na vlastní činnost.

související články:

Radnice dotují víc sportovce

Dobré ráno

Kultura je opomíjená