Jak Sdružení obrany spotřebitelů hodnotí situaci, kdy obchodník zamezí do prodejny přístup třeba matkám s kočárkem?

Je to diskriminace. Obzvlášť pokud by šlo o provozovnu, která je dostatečně prostorná. Prodejny odůvodňují zákaz vstupu například ochranou svého majetku, protože lidé mohou využít kočárek ke krádežím. Ochrany ale lze dosáhnout i jinak, než zákazem vstupu. Například zvýšenou ostrahou. Kočárky by neměly být zapovězené ani v prodejnách s občerstvením, masnách a podobně. Tyto obchody se někdy rády neodůvodněně ohánějí hygienickými důvody.

Existuje zákon, který podobné způsoby postihuje?

Žádný právní předpis vstup s kočárkem do prodejny neřeší. Česká obchodní inspekce proto takové jednání, byť diskriminační, nepostihuje. Na nás je tedy buď na podnikatele tlačit nebo jim zkusit nabídnout Kodex nediskriminujícího podnikatele, který je k nahlédnutí na internetu. V něm je právo na vstup s kočárkem zahrnuto jako jedna ze zásad.

Připravuje se přísnější zákon?

Nový antidiskriminační zákon je teď v Poslanecké sněmovně ve druhém čtení. Stanoví konečný vyčet diskriminačních důvodů. To znamená, že nerovné zacházení z jiného než zákonem stanoveného důvodu není diskriminací. V původním návrhu stanoví jako diskriminační nerovné zacházení z důvodu mateřství, petiční výbor navrhl považovat za diskriminaci i nerovné zacházení z důvodu rodičovství. Bude tedy záležet na dalším hlasování, v jaké podobě poslanci zákon schválí. Díky našemu projektu Oslovování zákonodárců na internetu se mohou zapojit všichni zájemci.

Musí rodiče respektovat nařízení obchodu, který trvá na tom, aby matky přeložily děti do nákupního vozíku?

Nákupní vozíky by mohly znamenat přiměřenou alternativu, jak zajistit nakupování společně s dítětem. U kojenců to z logiky věci možné není. Proto i v těchto případech by měl být vstup s kočárkem povolený.