Na investice je vyčleněna částka sto dva milionů korun. K významným patří modernizace a rozšíření Mateřské školy Zvídálek na Koláčkově náměstí se zahájením stavby na jaře. Město tady zainvestuje patnáct milionů korun, školka však patří mezi položky, na které Slavkov získal dotace.

„Platí to také pro vybavení odborných učeben a obnovu školní kuchyně na Základní škole Komenského,“ připomněla slavkovská místostarostka Marie Jedličková.

Žáci se ve škole na Komenského náměstí dočkají modernizace stávajících počítačových učeben a nové učebny pro výuku jazyků i robotiky. „Z cvičné kuchyňky vznikne multifunkční učebna pro výuku přípravy pokrmů a výuku cizích jazyků. Změní se vzhled dvou učeben, které budou v dopoledních hodinách sloužit jako kmenové třídy a odpoledne v nich bude zájmové vzdělávání ve družině,“ popsala ředitelka slavkovské školy Věra Babicová.

Velkou změnu poznají žáci v pracovních činnostech. „Zastaralé vybavení dílny se dočká moderního nábytku, nářadí a nových přístrojů. Rovněž přibydou další zařízení pro 3D tisk. Žáci rozvinou své technické nadání a již na základní škole získají přehled o využití moderních technologií v běžné praxi,“ doplnila Babicová.

Město žádá o dotace

Na předfinancování a spoluúčast tady město vyčlenilo v rozpočtu přes pětačtyřicet milionů. Dalších třináct pak náleží pro obnovu gastro zařízení. Právě školství tak s celkovými třiasedmdesáti miliony pokrývá většinu investic Slavkově za příští rok.

„Z dlouhodobého pohledu je třeba zmínit, že město připravuje investiční záměry v odhadované výši 422 milionů korun. Žádá na ně o dotace, které jsou dlouhodobě projednávány s Brněnskou metropolitní oblastí. Spoluúčast města činí 165 milionů – pro rok 2024 je v rozpočtu částka třiasedmdesát milionů a na fondu dopravní infrastruktury je připraveno dalších třicet milionů. O zbytek se postarají rozpočty let 2025 a 2026. Investiční akce se musí předfinancovat, protože dotace dorazí až po jejich ukončení,“ vysvětlovala místostarostka Jedličková.

Nové autobusy Iveco pro ČD Bus.
Cestující přepraví ČD Bus novými autobusy. Hlavní provozovnu má ve Vyškově

Rozpočet okomentoval také opoziční zastupitel Ivan Charvát, který ho však tentokrát nepodpořil. „Navrhoval jsem zařadit do výdajové části krytí na zpracování projektové dokumentace pro rozšíření Základní školy Tyršova. Ta by řešila nejen zvýšení komfortu této školy formou výstavby nové tělocvičny, respektive tělocvičen, družiny a kuchyně s jídelnou, ale i přístavbu nových deseti tříd včetně kabinetů pro pedagogy. Vzhledem k tomu, že tento návrh nakonec nebyl přijat, nemohl jsem původní návrh rozpočtu podpořit,“ vysvětlil Charvát.

Souvisí to s přípravami záměru na budoucí vybudování nové svazkové základní školy. Podle Charváta by město mělo nachystat i záložní variantu právě v podobě rozšíření školy na Tyršově ulici.

 „Tu je možné na rozdíl od svazkové školy uskutečnit i v etapách v případě, že se nepodaří získání dotace. Jen připomenu, že město čekají v následujícím roce složitá rozhodnutí o významných investičních akcích, především na rozšíření kapacit mateřských a základních škol, zastupitelstvo by si tedy mělo stanovit jasné priority,“ dodal Charvát.

Celý schválený rozpočet pokrývá běžné provozní výdaje města a jeho příspěvkových organizací. „Oproti roku 2023 dostávají nižší příspěvek, protože letos jim byla v rozpočtu poskytnuta velká rezerva na navýšení cen energií. Oproti extrémnímu scénáři však ceny díky nákupu na spotové burze poklesly o téměř čtyřicet procent. Organizace náklady uspořily, proto lze pro nadcházení rok příspěvky na provoz snížit,“ zdůraznila Jedličková.

Ve čtvrtek vystoupila skupina Queenie, která byla letos hlavním tahákem trhů ve Vyškově.
Vánoční trhy ve Vyškově: podívejte, jak náměstí ovládla skupina Queenie

V rozpočtu se nově objevuje i jeho participativní část. „V příštím roce tak město bude moci vypsat pravidla pro první ročník participativního rozpočtu,“ dodala slavkovská místostarostka.

VIDĚLI JSTE? Vojáci císaře Napoleona bojovali u Tvarožné

Zdroj: Deník/Michal Hrabal