Rozpočet je sestavený jako schodkový, příjmy mírně přesahují 451 milionů korun. „Jednadvacetimilionový rozdíl je krytý zůstatkem z předchozích let,“ vysvětlil mluvčí města Michal Kočí.

Kromě rekonstrukce bazénu rozpočet počítá třeba s výměnou střechy na budově Knihovny Karla Dvořáčka a Základní umělecké školy Vyškov i opravami hřišť, škol a školek.

Řada dalších projektů je ve fázi příprav. Například studie na zpracování návrhu rozšíření Besedního domu. „Mimo to posoudí kulturní vybavení města ve vztahu k případným novým investicím,“ přiblížil starosta Karel Jurka.

Oceňuje to obyvatelka Kateřina Sekaninová. „Prostory pro konání kulturních akcí jsou skutečně slabým místem Vyškova. Nemáme místo pro velké koncerty, uvítala bych i divadlo pod širým nebem,“ zmínila žena.

Radní rozpočet na příští rok předloží 20. prosince ke schválení zastupitelům.