Bioplynová stanice ve Vyškově dosud vyráběla pouze zelenou elektrickou a tepelnou energii. Cílem rozsáhlé modernizace je instalace nové jednotky na výrobu biometanu současně s plánovaným rozšířením. „Díky tomu bude naše stanice nově schopna úpravy bioplynu na plnohodnotnou náhradu zemního plynu. Tato inovace přispěje ke stabilitě dodávek, což představuje další krok k energetické soběstačnosti,“ sdělil technický ředitel EFG Pavel Bureš.

Rozšíření absolvuje i příjmová hala odpadu, která získá novou vzduchotechniku kvůli odstranění zápachu ze zpracovávaných odpadů. Kapacita stanice se konkrétně navýší ze současných dvanácti tisíc na třicet tisíc tun biologicky rozložitelného odpadu. „Třídění zajistí v rozšířené hale zcela nová technologie, která odpad automaticky separuje od původních obalů podobně jako v naší rapotínské výrobně biometanu. Toto řešení nám napomůže k efektivnějšímu zpracování a také umožní přijetí širšího spektra organických složek, které jsou vhodné pro výrobu zeleného plynu, elektřiny a tepla,“ vysvětlil Bureš.

Opravě chodníků a části komunikace se věnují řemeslníci na vyškovské ulici Ve Mlýnku.
Opravy v ulici Ve Mlýnku: přibude nová dlažba i obruby

Ten dále počítá s výstavbou nové skladovací jímky a plynojemů. V areálu bude také rozšířené administrativní zázemí pro nové zaměstnance stanice a přibydou další prostory pro vozový park dceřiné společnosti holdingu EFG Waste logistic. Ta sváží do bioplynových stanic z přilehlých krajů biologicky rozložitelný odpad.

Spadá pod ní také služba tridimgastro.cz, která pomáhá obcím a městům se separací a svozem gastroodpadu. Roste v nich počet hnědých nádob na kuchyňský odpad. Ty už využívají také Vyškované. „Kuchyňský odpad do směsného komunálního nepatří. Jeho zpracováním zamezíme vylučování bioplynu a průsakových vod na skládce a tím i globálnímu oteplování,“ upozorňoval před časem ředitel společnosti Respono Milan Černošek.

Na kostelní věž chrámu Nejsvětější Trojice ve vyškovské části Dědice se v pátek vrátil třetí zvon.
Nový zvon v Dědicích zavěsili pomocí jeřábu. Poprvé zazvonil v neděli

Skupina EFG na přeměnu stanice Vyškov na odpadářskou výrobnu biometanu vynaloží celkem dvě stě milionů korun. Výrobu po rozšíření areálu spustí už v prvním čtvrtletí následujícího roku.