Podle místostarosty Karla Goldemunda je přístavba kontejnerovým způsobem v letošním roce nerealizovatelná. „V průběhu jara bylo zřejmé, že je dodávka kontejnerů do letních prázdnin s ohledem na aktuální dodací lhůty nemožná. Také to byl jeden z argumentů, proč bychom šli cestou zděné přístavby, která představuje výrazně delší životnost a není prostorově a dispozičně omezená. Navíc cenový rozdíl mezi zděnou přístavbou a kontejnerovou variantou je zhruba desetiprocentní. Vnímáme i nákladnější údržbu kontejnerového provedení. Došlo tak k přehodnocení záměru a jednoduše vyhrála kvalita,“ vysvětlil Goldemund.

Změna projektu velmi překvapila opoziční zastupitelku Karin Šulcovou. Podílela se na jeho projednávání ještě v době, kdy byla ve vedení města. „Připravoval se několik let a rada s navrženým řešením jednomyslně souhlasila. K dispozici je zápis z jednání, kde ani jeden z tehdejších členů neměl k navrženému řešení připomínku. Takto byl projekt schválen k realizaci i v rozpočtu na letošní rok v částce čtyřiceti milionů korun, a to většinově. Pro bylo čtyřiadvacet zastupitelů včetně části opozičních, zatímco se dva zdrželi hlasování,“ prohlásila Šulcová.

Podle ní bylo záměrem projektu, aby se do školky dostaly nejen tříleté děti, ale i děti mladší tří let. „Pomohli bychom tak především maminkám samoživitelkám, které se potřebují vrátit do práce, aby zabezpečily svou rodinu. Je určitě dobře, že pro následující školní rok našly všechny děti tříleté a starší své místo ve vyškovských školkách. Ovšem za jakou cenu? Rada navýšila pro příští školní rok kapacity v šesti mateřských školách, a to dokonce v několika případech na osmadvacet dětí ve třídě, což jsou navíc čtyři," komentovala Šulcová.

Zdůraznila náročnost práce učitelek. „Platí to zvlášť, když v každé školce máme děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které potřebují individuální přístup. V takovém množství prostě není možný. Vzdělávání a výuka nemůže být efektivní a zároveň je bezpečnostně velmi náročná. Tímto způsobem se řeší nedostatek míst v našich školkách dlouhodobě. Dle mého názoru to není správná cesta, a to mluvím z dlouholetých zkušeností ve vedení základní a mateřské školy," shrnula zastupitelka.

Jednopodlažní přístavba má doplnit stávající provoz dvěma plnohodnotnými třídami se zázemím. Záměr podle zástupců radnice sice zůstává, ale posouvá se v čase. „Kontejnery měly jasně daný půdorys, nyní můžeme prostor řešit bez většího omezení, zejména v případě sociálního zázemí. Setrvává nicméně záměr dvou jednopodlažních propojených pavilonů navazujících na stávající chodbu mateřské školy,“ popsal místostarosta.

Zmínil, že investiční záměr schválený loni v lednu radními zároveň rozšíření podmiňoval získáním dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. „V opačném případě se realizace odsouvala do dalších let, konkrétně do roků 2024 či 2025. I to je třeba připomenout, protože stěžejní pro získání dotace jsou nedostatečné kapacity. A v tomto jsou na tom jiná města a obce podstatně hůř než Vyškov. Ostatně nám to potvrdila již snaha o navýšení kapacit ve školce v Rychtářově pomocí dotace, se kterou město neuspělo,“ doplnil Goldemund.

Podle něj na základě konzultací s odborem školství a s ředitelkami jednotlivých mateřských škol vyplynulo, že potřeba rozšíření kapacit se nutně netýká nadcházejícího školního roku. Vyškovské školky na jaře přijaly všechny děti, které k poslednímu zářijovému dni oslaví třetí narozeniny a které mají trvalé bydliště ve městě. Platí to například i pro Mateřskou školu Opatovice a Rychtářov. „Na budovách v obou místních částech nebyly přijaty tři dvouleté děti,“ doplnila ředitelka Vendula Popovičová.

Demografická studie

Přihlášku do Mateřské školy Sochorova podalo letos šestatřicet dětí. Část z nich zaplnila všech devatenáct volných míst, dalších jedenáct dětí se však dočkalo přijetí v dalších školkách jinde po Vyškově. „Jen šest dostalo rozhodnutí o nepřijetí, z toho tři s trvalým pobytem mimo město a tři netříleté děti z Vyškova s daty narození listopad 2020, leden 2021 a březen 20021. Všechny tříleté a starší děti z Vyškova byly přijaty od nového školního roku,“ shrnula ředitelka školky Milada Pazderová.

Nedávno zpracovaná demografická studie zmiňuje možné dopady spojené s rozvojem města: významnou změnu územního plánu, příchod velkého developera, se kterým se nepočítalo, vznik významného zaměstnavatele či nové zásadní dopravní napojení. „Opakované diskuze na dané téma se v minulosti vedly právě v souvislosti s rozvojem bytové výstavby. Ovšem například rozsáhlá výstavba bytových domů na Letním poli nějaký výrazný nárůst žádostí u sousední mateřské školy nezpůsobila,“ komentoval Goldemund zápisy.

Školka nemá povinnost mladší tří let přijmout. Faktorem je také vyhláška o předškolním vzdělávání. „Ta jasně říká, že každé přijaté dítě, než sfoukne třetí svíčku na narozeninovém dortu, snižuje počet dětí ve třídě o jedno. Do každé lze přijmout maximálně tři takové děti,“ vysvětlil místostarosta. Nutnost snížení platí i v případě přijatých dětí s podpůrnými opatřeními. Záleží na povaze postižení, snížení se pak zpravidla týká o jedno či dvě, maximálně o pět v jedné třídě.