O areál se v minulosti staralo brněnské územní pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. „Zařízení jsme převzali po zrušení okresních úřadů. Ale protože jsme ho nijak nevyužívali a jeho údržba byla finančně náročná, rozhodli jsme se prodat chatu ve výběrovém řízení,“ informovala ředitelka brněnského územního pracoviště Lenka Kolaříková.

Kdo se stal novým majitelem, to nemohla prozradit. Je totiž vázaná mlčenlivostí. Přesné jméno vlastníka nezná ani vedení obce.

Starostka Ruprechtova Světlana Švarcová ale uvedla, že už s ním jednala. „Jeho jméno si však nepamatuji. Mohu ale potvrdit, že on sám nevěděl, co podnikne s objektem. Bylo by dobré, kdyby ho znovu zprovoznil. Ale záleží to čistě na něm,“ řekla Švarcová.