Dohořívající ohně, na nichž plápolaly spalované PET lahve, porušování zákazu vjezdu do lesa, nepořádek. S těmito problémy, které způsobovali vyškovští rybáři, se podle slov současného starosty Jana Hreža obec Bohdalice – Pavlovice potýkala hodně dlouho. Vloni ovšem tamním zastupitelům došla trpělivost. Protože rybníky jsou majetkem vesnice, požádala krajský úřad o jejich vyjmutí z rybářského revíru.

„Rybáři tam sice hospodařili, ale jak! Do ohníčků u pavlovického rybníka přitápěli PET lahvemi, všude kolem byl hrozný nepořádek. Už se na to nedalo dívat. Chceme se o rybníky starat sami a dát je do pořádku. Ale bude nás to stát hodně úsilí a zřejmě i peněz,“ uvedl Hrežo.

Nyní obec čeká, až dostane pravomocné rozhodnutí krajského úřadu o vyjmutí pavlovického a bohdalického rybníka z rybářského revíru. Hned potom začne pracovat na projektu na obnovu rybníků.

Ortel úředníků z odboru životního prostředí kraje už visí na tamní úřední desce. Ti žádosti obce vyhověli. Ovšem jen z poloviny.

„Dosavadnímu uživateli, Moravskému rybářskému svazu, odnímáme výkon rybářského práva na rybníku v zámeckém parku v katastrálním území Bohdalice,“ zní rozhodnutí vydané vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně Annou Hubáčkovou.

V podstatě jde o tři rybníky. Jak uvedl hospodář místní organizace Moravského rybářského svazu Jiří Černý, sdružení přijde o dva v Pavlovicích a jeden v Bohdalicích. Rybáři ovšem ještě můžou podat odvolání. K tomu ale podle slov Černého nedojde. „Ačkoliv mě vzniklá situace rozesmutněla, nemůžeme s tím nic dělat. Teď už je na všechno pozdě,“ řekl rezignovaně hospodář místní rybářské organizace. Víc se ovšem k věci nechtěl vyjadřovat.

Ačkoliv obec ještě nemá na stole pravomocné rozhodnutí kraje, už teď ví, jak bude postupovat.

„Máme namyšlené, že se o pavlovický rybník bude starat místní občanské sdružení. Také získáme větší kontrolu nad tím, co se kolem něj děje.

Bohdalický rybník se pokusíme ozdravit za pomoci našich myslivců. Rybářů je v organizaci sice hodně. Ale pokud neví, jak naložit s těmi, kteří spíš škodí, není vhodné, aby se o nádrže starali,“ nechal se slyšet bohdalicko-pavlovický starosta.