Sportovní rybáři můžou zapomenout na to, že nahodí své udice na hladinu rybníka v Habrovanech. Místní si chtějí na obecním rybníce chytat kapry sami. Na Vyškovsku to není ojedinělý případ.

„Na rybníce chceme hospodařit sami, stejně je tam kvůli využití evropských dotací na jeho rekonstrukci omezená obsádka. Každopádně si přejeme, aby ho využívali místní, vždyť je to náš rybník,“ zdůvodnil habrovanský starosta Radoslav Dvořáček.

Doplnil, že na jaře najdou v rybníku domov kapři, líni, štiky a candáti. „Rozhodně tam nechceme karasy a nesmíme tam vysadit nepůvodní amury nebo tolstolobiky,“ upozornil Dvořáček.

Každopádně Krajský úřad Jihomoravského kraje už na takzvaném Zámeckém rybníku v Habrovanech odňal vyškovským rybářům výkon rybářského práva.

Podobným způsobem už rybáři přišli o rybníky v Pavlovicích, Lysovicích, Olšanech, Komořanech, Mouřínově, Hvězdlicích a u Jalového dvora poblíž Heršpic. Někde hospodaří obec, místní sdružení nebo soukromí majitelé, případně nájemci.

Rybářům se tento trend moc nelíbí. „Samozřejmě nám to není lhostejné, ale co se dá dělat,“ podotkl předseda vyškovské organizace Moravského rybářského svazu Petr Uhlíř.

Ten zároveň poukázal na to, že rybáři mají na rozdíl od běžných uživatelů celou řadu povinností, především musí splňovat zarybňovací kvóty. To znamená, že musejí každý rok vysadit do rybníků a řek určité množství ryb, jež stanoví krajský úřad.

Předseda slavkovské organizace Moravského rybářského svazu František Capita tvrdí, že většina majitelů nebo užovatelů rybníků se o ně příliš dobře nestará. „V okrese je asi jedinou výjimkou rybník u Jalového dvora, který vlastník dobře opečovává a navíc tam plní skutečně dobře rekreační funkci,“ uvedl příklad Capita.

Horší je to s ostatními nádržemi. „Třeba rybník v Mouřínově jsme využívali jako chovný, později to měla být nádrž pro sportovní rybolov dětí. O ten jsme přijít nemuseli, vždyť se tam léta už nic neděje. Snad tam ani nevysazují obsádku. Ale podobných případů by se našlo víc,“ zmínil šéf slavkovských rybářů.

Mouřínovský rybník spravuje obec společně s honebním společenstvem Šévy – Mouřínov. Tvrdí, že o nádrž se řádně stará. „Rybník obhospodařujeme. Vysekávali jsme tam třeba díry do ledu, likvidujeme nálety na březích. Myslím, že rekreační funkci plní, ryby tam jsou,“ řekl bývalý starosta mouřínovského honebního společenství Přemysl Fiala.

Každopádně úbytek revírů rybáři alespoň zčásti vyrovnávají výstavbou nových nádrží. „Právě v Habrovanech se nám ztráta ale vykompenzuje, protože tam budujeme na jih od obce novou nádrž,“ informoval Uhlíř.