„Zatímco hráz máme kamennou, boční břehy jsou z hlíny. Protože se rybník vymývá a zanáší, chceme dát do kamene právě i břehy,“ vysvětlil důvod oprav starosta Brankovic Vladimír Procházka.

Podle něj je kromě rozsáhlých oprav břehů v plánu také odbahnění celého rybníka. Městys už získal stavební povolení, zastupitelé vybrali i dodavatele stavby. „Dokončení prací plánujeme ještě v letošním roce,“ dodal Procházka.

ADAM KOŠIR