Plánované biocentrum má být dle slov starosty obce jakousi oázou klidu. „Majitel pozemku vytvoří dva rybníky, kolem budou mokřady a vysázené nějaké dřeviny,“ nastínil starosta Josef Pištělák, jak by mělo biocentrum vypadat.

Místo bude veřejně přístupné, takže prospěje i místním. Záměr vytvořit biocentrum ale vzešel z osobních pohnutek. „Přišel jsem v minulosti vinou drobné časové prodlevy o rybářský lístek na celé čtyři roky, tak jsem si řekl, že si udělám vlastní vodu,“ popsal původní impulz majitel pozemků Robert Priesterrath.

K uskutečnění jeho plánů mělo ale dojít už před dvěma roky, zhatily je ale povodně. „Obdržel jsem dotaci, ale kvůli povodním byl daný dotační titul okleštěný, takže jsem musel akci odložit,“ nastínil okolnosti původního nezdaru. O dotace bude žádat majitel znovu. „Stát nastavuje různá protipovodňová a jiná pravidla, kterými se musím při výstavbě řídit, tak by bylo namístě, aby část zaplatil,“ pokračoval Priesterrath.

Pokud nedojde k nějakým dalším problémům, mělo by biocentrum vzniknout v příštím roce.