Uhynulé ryby u břehů potoků, řek i rybníků vyškovského okresu. To je spoušť, kterou za sebou zanechává letošní sucho. Rybáři se snaží okysličovat vodu nebo přemisťovat tyto živočichy do příznivějších lokalit. V některých případech už však jejich opatření nepomáhají.

„Velký problém nastal například v rybníku, který máme v pronájmu, ve Vítovicích u Rousínova. Přestože jsme ho pravidelně sledovali, náhle v něm během několika hodin poklesl prudce kyslík. Díky pozornosti místních obyvatel jsme se o tom dověděli včas a nasadili čerpadlo. Došlo tak jen k dílčímu úhynu ryb a podařilo se je ozdravit,“ uvedl hospodář místní organizace Moravského rybářského svazu ve Vyškově Jiří Černý.

Zařízení se však vzápětí pokazilo. „Další tři jsme umístili v hlavních chovných rybnících. Proto jsme museli použít ve Vítovicích naši poslední rezervu, čerpadlo s nižším výkonem. Je nedostačující, ale je to lepší než nic,“ povzdechl si Černý.

Problém s nedostatkem kyslíku se týká například i vyškovských rybníků Jandovka vedle Hypernovy a Marchanka směrem na Pustiměř. Voda chybí i v potocích a řekách.

„Ještě před čtrnácti dny jsme se s vnučkou kochali pohledem na Hanou plnou rybiček. Dokonce jsme zahlédli i dvě nutrie. Dneska je tu jen pár centimetrů vody. Větší ryby jsou pryč a míhá se tu jen pár maličkých,“ posteskl si například Jan Fiala při pohledu z mostu u čistírny poblíž vyškovské Žerotínovy ulice.

Z nejohroženějších úseků rybáři ryby vylovují a umísťují jinam. „Máme výhodu opatovické přehrady. Když začne ubývat voda ve velké Hané, víme, že od přehrady v malé Hané voda bude vždycky,“ říká Černý, který během krátké doby musel provést hned dvojí stěhování.

„Asi před dvěma měsíci probíhaly na malé Hané stavební úpravy. Proto jsme ryby přelovili a umístili do velké Hané. Šlo asi o sedm set kusů pstruhů, sivenů a lipanů. V současné době stěhujeme ryby zase opačným směrem, protože ve velké Hané je nedostatek vody. Nejohroženější je úsek od soutoku s malou Hanou v Dědicích až po hamiltonský ranč,“ řekl Černý a uznal, že šlo o obrovský zásah do přírody.

„Obvykle jsme pro to, aby si příroda pomohla sama. Ale v tomto případě je lepší zasáhnout,“ tvrdil Černý.

Zachránit ryby se ale nepovedlo v potoce Rakovec v okolí Pístovic a Račic. „Potok se vyznačuje tím, že má propustné podloží a voda se rychle vsákne. Přestane téct během pár hodin. Když tento stav hned neodhalíme, tak značná část osádky uhyne. Protože Rakovec vysychá pravidelně každý rok, do nejohroženějších úseků ani ryby nenasazujeme,“ konstatoval Černý.

V současné době voda v Hané poklesla natolik, že rybáři žádají, aby Opatovická přehrada pustila do Hané více vody. Odtok vody z Opatovické přehrady reguluje Povodí Moravy.

„Kvůli změně minimálního průtoku pod vodním dílem provádíme vodohospodářské řešení nádrže, které je podkladem pro manipulační řád. Je potřeba uvědomit si, že opatovická vodárenská nádrž zabezpečuje také odběr pitné vody,“ uvedl Marek Viskot z vodohospodářského dispečinku Povodí Moravy.

Ještě doplnil, že již v minulých letech rybářům operativně vodu upouštěli a jsou ochotni znovu vypomoci. Nicméně podle slov rybářů letos nelze o operativnosti vodohospodářů hovořit.