Na obnovu hřišť obec žádala hned dvakrát o dotaci. „Pořídit vybavení na tři hřiště je nad naše možnosti. Proto jsme nejdřív zažádali o podporu u nadace ČEZ Oranžová hřiště, kde jsme však neuspěli. Podařilo se nám získat až dotaci od ministerstva pro místní rozvoj, takže se nových hracích prvků dočkají aspoň dvě z nich," řekl otnický starosta.

Nevyhovující prvky na hřišti v Nové ulici tak nahradí nové. „Rozšířit chceme také hrací plochu u fotbalového hřiště, protože tam lidé z Otnic rádi a často chodívají. Maminky tam mají možnost posedět třeba u kávy, zatímco jsou otcové zahledění do fotbalového utkání. Zůstane nám tak ještě úkol obnovit hřiště v parku svatého Jana Nepomuckého, kde zatím musí stačit prvky, které jsme tam umístili loni," poznamenal Prokop.

Nové hrací prvky budou především z akátového dřeva. „Projekt máme zpracovaný a teď jednáme o podpisu smlouvy. Stavba by se mohla udělat o prázdninách. Děti na hřištích najdou různé prolézačky nebo lanovou dráhu," dodal Prokop.