Nejbližší bude v neděli o páté odpoledne, kdy v kostele Nanebevzetí Panny Marie vystoupí smyčcové kvarteto českých filharmoniků.

„Současný stav varhan neumožňuje plné využití k důstojnému doprovodu církevních obřadů a ke koncertům duchovní hudby a v neposlední řadě také ke školení varhaníků. Momentálně slouží v nouzovém režimu. Usilujeme o to, abychom je brzy zpřístupnili nejen k liturgickým, ale také kulturním účelům pro širokou veřejnost. Děkujeme všem, kteří pomáhají vrátit tyto výjimečné varhany do bučovického kostela,“ uvedl farář Tomáš Fránek.

Veteranfest 2020.
Video: Žere to sedmnáct na sto... Mezi veterány ve Slavkově trůnily “Ameriky”

Původní barokní varhany byly postaveny neznámým varhanářem v roce 1788. Byly však již po sto letech užívání natolik zchátrale, že jejich hrací část byla v letech 1895 až 1897 vyměněna. Od té doby si prošly řadou oprav.

Péči restaurátorů v současnosti potřebuje například barokní varhanní skříň. Náklady na kompletní práce jsou odhadnuty na sedm a půl milionu korun. Zájemci pomohou také zasláním peněžního daru na speciální bankovní účet farnosti 5619613399/0800.