„Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálního odpadu včetně odpadů obalových přispěl Rousínov ve spolupráci se společností EKO-KOM ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. Úspora, které ve městě za loňský rok dosáhli, představuje přes 555 tun ekvivalentu emisí oxidu uhličitého. Úspora energie činí přes jedenáct tisíc gigajoulů,“ informoval generální ředitel firmy EKO-KOM Zbyněk Kozel.

Město také vytřídilo a předalo k využití obalové společnosti přes 493 tun odpadu. Místní přispívají ke zlepšení životního prostředí i nadále.