„Samosběr začíná a proto zatím nedoporučujeme jezdit z větší dálky, může dojít k rychlému vysbírání jahod. Předpokládáme i mimořádné termíny, proto sledujte naši webovou stránku nebo facebook,“ upozornili provozovatelé jahodárny.

Zároveň vyzvali zájemce, aby se snažili při parkovaní na silnici postavit svoje auto co nejvíce mimo ni. Umožní tak průjezd nákladních vozidel a autobusu.

„Neparkujte mezi kužely, tento prostor slouží k vyhýbání vozidel. Vaše ohleduplnost a dodržování těchto pokynů přispívá k plynulému provozu a bezpečnosti všech,“ zdůraznili provozovatelé.

Zdroj: Youtube

Pole s jahodami se nachází na okraji Chvalkovic na Hané. Lokalitu lidé najdou u mostu přes potok směrem na Ivanovice, přibližně tři kilometry od ivanovického dálničního sjezdu a šest kilometrů od sjezdů Drysice nebo Brodek u Prostějova.

Na pole podle informací z posledních dní lidé zamíří v úterý a v pátek od čtrnácti do sedmnácti hodin nebo v sobotu od třinácti do šestnácti, případně do vysbírání.

SAMOSBĚR JAHOD U CHVALKOVIC NA HANÉ:

  • Úterý 14 - 17 nebo do vysbírání
  • Pátek 14 - 17 nebo do vysbírání
  • Sobota 13 - 16 nebo do vysbírání