V souvislosti s tím nastaly komplikace s věkovými rozdíly dětí. „Souvisela s tím i potřeba zařídit menší stolky a židle ve školní jídelně, aby pak dále zabíraly místo. Brali jsme to ale jako nouzové řešení,“ doplnil starosta.

Výstavba školky je rozdělená na dvě etapy. Náklady na první částečně pokrývá dotace ve výši dvaceti milionů korun. Dalších deset obec získala díky úvěru, ale zbývajících šestnáct pokrývá z obecní kasy.

close Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili. info Zdroj: Deník zoom_in Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.

Současná kapacita mateřské školy v Šaraticích je třiatřicet dětí. „Po otevření nové třídy bude kapacita zvýšena na dvaačtyřicet. Zájem o umístění dětí dlouhodobě převyšuje možnosti školy. Doufám, že letos, díky navýšení kapacity, budou uspokojeni všichni zájemci,“ doufala vedoucí učitelka školky Věra Bugárová.

Doposud se rodiče zařizovali mnohdy provizorně. „Někteří si děti nechávali doma, zatímco další mířili do mateřských škol v okolních obcích. Nová školka bude mít ve finále tři třídy. Zatímco nejméně dvě zaplní děti tříleté a starší, do třetí třídy zamíří třeba i ty dvouleté, na které nám místo chybí. Zároveň můžeme nabídnout případnou volnou kapacitu i dalším obcím, které řeší podobné problémy,“ vysvětlil Kalouda.

Před třemi lety získali nové prostory také žáci základní školy. Šaratičtí tehdy dokončili přístavbu se dvěma odbornými učebnami, kabinety a sociálním zařízením, které také s ohledem na počet školáků kapacitně nevyhovovalo. Za školním vzděláním sem pravidelně dojíždějí mimo jiné i děti z takzvaných spádových obcí z Hostěrádek-Rešova a ze Zbyšova u Křenovic.