Takřka tři sta padesát koledníků, kteří prošli Vyškov a jeho okolí, shromáždilo půl milionu korun. „To se podařilo díky štědrým obyvatelům. Výtěžek z této sbírky je pro nejpotřebnější lidi v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu nebo národnost,“ uvedla ředitelka vyškovské Charity Markéta Pučanová.