Soubor pozvali maďarští symfonikové, kterým se zalíbily neobvyklé a pro Maďary exotické texty ve staroslověnštině. „Vystupovali jsme v Pešti v kostelech svaté Anny a svatého Josefa. Přišli si nás poslechnout i lidé ze slovenské menšiny. Koncert byl úspěšný. Díky němu se do Budapešti vrátíme už v červnu a na cyrilometodějské svátky budeme zpívat v Zalaváru u Balatonu, který je známý také jako Blatnograd,“ řekl Karel Cyril Votýpka, který komorní vokální soubor založil.