„Původně mělo jít o trilogii. Pro pokračování edice jsme se nicméně rozhodli vzhledem k dobrým recenzím předešlých dílů v odborném tisku. Kniha právě na tři předešlé volně navazuje. Opět souvisí s mojí výukou sociologie venkova,“ prohlásil ke své práci na Masarykově univerzitě v Brně sociolog a předseda Drnky Pavel Klvač.

Právě studenti sociologie venkova jsou jejími autory. V knize budou představené životní příběhy lidí z obcí mikroregionu Drahanská vrchovina. Čtenáři se tak mohou těšit na životní osudy faráře, výtvarníka, kronikáře, hasiče, hospodského nebo třeba učitelky. „Celý projekt je jedním z největších sociologicko-fotografických projektů poslední doby. Zapojilo se do něj přes sto fotografů. Ke knize bude stejnojmenná výstava,“ zdůraznil ke knize, která vyjde v česko-anglické verzi, Klvač.

Ten je stejně jako v předchozích případech editorem a spoluautorem knihy. Druhá kniha je společným dílem studentů a pedagogů Masarykovy a Mendelovy univerzity v Brně. Autoři ji nazvali Příroda a krajina v okolí Svaté Heleny. „Vychází ze čtyř terénních badatelských návštěv se studenty této české vesnice v Rumunsku. Kniha bude barevná, s množstvím fotografií krajiny, živočichů a rostlin. Nejde o odborné vědecké dílo, má spíš vlastivědný charakter,“ prozradil Klvač, který do Rumunska jezdí už asi patnáct let.

Publikace je členěná podle jednotlivých přírodních a krajinných biotopů. Podle předsedy Drnky jde o první dílo svého druhu na dané téma, protože o českých vesnicích rumunského Banátu se zatím psalo hlavně z historického nebo etnografického pohledu. „Půjde o vydání deváté a desáté knihy z produkce Drnky. Pokud vše dobře dopadne, tak se slavnostní křest obou knih uskuteční na vernisáži stejnojmenných výstav, pořádaných při příležitosti ekologické pouti k bažině v Drnovicích v sobotu devátého dubna,“ lákal Klvač.

Křest Fialek

V očekávání čtenářů je také kniha Fialky pro Karolínu o slavné pěvkyni Karoline von Gomperz-Bettleheim z pera olšanské spisovatelky Jaroslavy Říhové. Na 29. března je ve vyškovské Knihovně Karla Dvořáčka naplánovaný její slavnostní křest. Zájemci se mohou těšit na autorské čtení i autogramiádu.

Kniha nazvaná příznačně díky oblíbené květině slavné šlechtičny a zpěvačky v jedné osobě nebude specializovanou biografií. Podrobně si všímá i osudů dalších členů rodiny Gomperzů.