Arboretum tradičních moravských ovocných dřevin u obce Moravské Prusy chce ještě letos vysázet občanské sdružení Manner.

Na ploše necelých dva a půl hektarů by mělo přibýt zhruba kolem dvě stě padesáti domácích starých ovocných odrůd, a to jak stromů, tak i keřů.

„Vedle obvyklejších druhů zde nebudou chybět ani mandloně, kdouloně a mišpule, oskeruše a další jedlé jeřáby, moruše či zajímaví kříženci jako jeřáb granátový nebo hrušeň tatarka,“ vypočítal člen sdružení Manner Jiří Novotný.

Obec Moravské Prusy je zeleným projektům nakloněná. „Na obecních pozemcích Moravských Prus nedaleko osady Zouvalka jsme na čtyřech a půl hektarech rozšířili chráněnou oblast. Peníze jsme získali z operačního programu životního prostředí,“ dodal Novotný.

Manner začínal s vysazováním stromků nejprve v okolí svého působiště, a to u Bohdalic a Kučerova. Nyní svou činnost rozšiřuje. „Už od počátku jsme měli v úmyslu napravit krajinu aspoň na středním Vyškovsku. Rozhodli jsme se do toho jít s profesionálním nasazením. Naučili jsme se vypracovávat žádosti o granty,“ doplnil Novotný.

Nové arboretum uhradí grant Nadace partnerství. „Máme s ní velmi dobré zkušenosti. Pomohla nám jako úplně první. Můžeme ji jen doporučit začínajícím spolkům. Její administrativa je lehce zvládnutelná,“ uvedl Novotný.

Další vytipovaná místa na výsadbu ovocných stromků má Manner v Orlovicích a v Moravských Málkovicích. Je však třeba vyřešit pozemkové poměry.