Můžou se jí zúčastnit jak jednotlivci nebo dvojice, tak i početnější skupiny. Podmínkou účasti je zhotovení výtvarného díla z jakéhokoliv materiálu o libovolné velikosti a jeho instalace v drnovické Zámecké zahradě. K té dojde v sobotu devátého srpna, kdy se taky bude konat zahradní párty s vernisáží. Bližší informace zájemci najdou na webových stránkách Drnovic.