Zmínil také projekty, které zlepší hospodaření s vodou. „Příkladů může být celá řada. Z těch základních, co jsme již zcela nebo částečně realizovali, to jsou svodnice vod, žlaby a tůňky. V budoucny předpokládáme, že do toho zahrneme až stovky dílčích opatření,“ dodal Majchrák.

Na návštěvě v Lulči.
Kostel i přírodní koupaliště v lomu: podívejte se, jak se žije v Lulči

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkSpolek Živá voda usiluje především o navracení vody do krajiny. „Rozkývané klima se totiž projevuje obdobími s větším suchem, které střídají větší srážky. To klade daleko větší nároky na zádrž vody v krajině. Klimatická změna však postupuje rychleji, než stačíme provádět kroky na nápravu vodního režimu krajiny. Proto chceme pomoci,“ popisují zástupci spolku na svém webu.