Zastupitelé jejich žádosti vyhověli a z městského rozpočtu přispěli částkou devadesát šest tisíc korun, které jednota použije na více plánovaných aktivit v celém letošním roce.