Zvyšování počtu parkovacích míst nebude pouze na úkor zeleně. „Především lépe využijeme současnou plochu. Změní se systém organizace parkování,“ řekl vyškovský místostarosta Roman Celý.

Zastupitelé stanovili další postup úprav. „Město se pokusí získat také mimorozpočtové prostředky. V případě první etapy požádáme o státní dotaci. Ta může dosáhnout až sedmdesáti procent z celkové částky,“ uvedl starosta města Petr Hájek.

Ten také předpokládá, že každá z jednotlivých fází obnovy sídliště přijde na deset až dvanáct milionů korun. Kromě míst k parkování lidé získají více zeleně nebo místa ke sportovnímu vyžití.

Podle Hájka je sídliště sice poměrně nové, ale současný stav neodpovídá potřebám současných obyvatel. „Především nedostačuje počet parkovacích míst,“ uvedl.