Měl falšovat propustky a porušovat pracovní kázeň. Proto prý také dostal výpověď. Bývalý zaměstnanec slavkovské společnosti LIKO-S Roman Hanák ovšem tvrdí, že se na něm firma dopouštěla diskriminace kvůli jeho politickým aktivitám.

Případ zašel tak daleko, že Hanák firmu zažaloval. „Okresní soud ve Vyškově rozhodl v můj prospěch. Výpověď, kterou jsem dostal, je neplatná. Firma má patnáct dní na odvolání. Pokud ho nepodá, rozhodnutí nabude právní moci. Potom se uvidí, co bude dál,“ uvedl Roman Hanák.

Ten je přesvědčený, že důvodem výpovědi byl jeho vstup do komunální politiky. Krátce po tom prý podnik navrhl Hanákovi výpověď dohodou. Pak ho přeřadil na nižší pozici. Posledním krokem měl být okamžitý vyhazov.

Podle právníka Alexandra Vališe z pražské advokátní kanceláře Havel a Holásek, která LIKO-S zastupuje, však bylo důvodem výpovědi několikanásobné porušení pracovní kázně a falšování propustek. Jejich kopie má redakce Vyškovského Deníku – Rovnosti k dispozici spolu s vyjádřením lékařů, že Romana Hanáka v jím uvedené dny neošetřovali.

Ten také uvedl, že společnost je připravená odvolat se. „Podvodné jednání Romana Hanáka bylo podle podniku oprávněným důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru. A proto podá odvolání proti rozhodnutí vyškovského soudu,“ naznačil Vališ. Navíc doplnil, že vedení firmy Hanáka nikdy nešikanovalo kvůli jeho politickému přesvědčení.

„Podnik v žádném případě nebránil politickým aktivitám Romana Hanáka. Naopak ani neupozorňoval správu sociálního zabezpečení na skutečnost, že se Hanák v době pracovní neschopnosti věnoval politické kampani,“ informoval Vališ.

Jednatel firmy Libor Musil navíc uvedl, že Roman Hanák byl špatným pracovníkem. „Takové lidi nemůžu zaměstnávat. Zkrátka firmu podváděl. To bylo důvodem výpovědi. Rozhodně ji ale nedostal kvůli členství v politické straně,“ naznačil Musil.

Zpočátku chtěl Hanák podávat stížnost na inspektorát práce. Podle informací vedoucího odboru pracovněprávních vztahů oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj se síldem v Brně Josefa Čechmana se tak ovšem nestalo.

Řešení případu soudní cestou je rychlejší. Kdyby soud ve finále rozhodl ve prospěch Romana Hanáka, byla by to dobrá zpráva. Šlo by o jeden z prvních případů, kdy se prokázala diskriminace na pracovišti. Navíc by bylo skvělé, že bychom se při kontrolách mohli opírat o soudní rozhodnutí,“ svěřil se Čechman. Ještě uvedl, že před časem byl ve společnosti LIKO-S na kontrole jeho kolega. Nebylo to ovšem kvůli Romanu Hanákovi. „Z podnětu jednoho zaměstnance jsme tam nedávno řešili zajímavou záležitost. Stěžoval si na nespravedlivé srážky ze mzdy. Naši pracovníci to prošetřili. Ukázalo se, že stížnost byla oprávněná. Firma zjednala nápravu,“ popsal Čechman.