„Kontroly se dělají v celé republice každý rok. Prochází jimi stavebně-technické a provozní zařízení. Konkrétně jde tedy o to, jak to tam vypadá, dohlížíme i na větrání a osvětlení, úklid nebo výměnu prádla. Zajímají nás také podmínky pro pobyt venku nebo spánek," vyjmenovala náměstkyně ředitele pro odbornou činnost a vedoucí odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice v Brně Hana Pokorná.

Hygienici se tak soustředí třeba i na plochy ve třídách, kdy je na každé dítě vyčleněný určitý počet metrů, a mateřinky leckdy nesplňují předpisy. Ve Vyškově už tak prošla kontrolou Mateřská škola Šikulka na sídlišti Víta Nejedlého.

„Nařídili nám udělat v ní různá opatření, dosáhnou až osmi set tisíc korun. Pokud je neuskutečníme, školka přijde o žáky, které budeme muset umístit jinam. Nechali jsme udělat analýzu všech ostatních mateřinek, ve kterých ještě kontrola nebyla. Kdyby to v nich dopadlo podobně, dojde i k přehlcení plánované školky na Letním poli," upozornil vyškovský místostarosta Karel Jurka s tím, že moc nechápe, proč hygiena kontroluje zařízení až nyní. „Je už rok 2014 a vyhláška je osm let stará," poukázal místostarosta.

Podle jeho slov ale nehrozí, že dojde ke krizové situaci. „Město se s tím vypořádá, má rozpočtované zdroje, takže veškeré požadavky může dát do pořádku," ujistil Jurka.