Mnozí obyvatelé města ji už s nadějemi vyhlížejí, při hladkém postupu si ale na zprovoznění počkají ještě minimálně čtyři roky. „Myslím, že každý kdo Bučovicemi projížděl, vám potvrdí vážnost situace. O obchvatu města se mluví už řadu let. Aspoň díky světelnému přechodu můžete poslat děti do školy samostatně,“ hodnotila současnou situaci v Bučovicích třeba Pavlína Tynklová.

Město protíná evropská silnice E50. „Provoz je proto silný zejména v dopravních špičkách, kdy lidé ráno dojíždějí za prací a odpoledne se zase vracejí domů. Spousta rodičů navíc vozí své děti do školy. E50 je jediný tah na Slovensko, takže dopravní vytíženost je předvídatelná zvláště při zapojení kamionů. Přeji všem lidem, kteří se obchvatem zabývají, aby se jim uskutečnění jejich díla podařilo,“ doplnila Tynklová.

Lidé v těžké životní situaci najdou bydlení v šesti dvojdomcích s dvanácti byty, které stavaři dokončili v Kozlanech.
FOTO: Kozlany postavily byty za miliony, nastěhují se do nich lidé v nouzi

Státní silničáři získávají inženýrskou činností podklady pro nezbytnou dokumentaci. „Potřebujeme ji k podání žádosti o územní rozhodnutí. Předpokládáme ji letos v březnu nebo dubnu,“ sdělila ve čtvrtek mluvčí ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

HARMONOGRAM OBCHVATU:
2023 - Vydání územního rozhodnutí.
2023 - Vydání stavebního povolení.
2024 - Vyhlášení výběrového řízení.
2025 - Zahájení stavby.
2027 - Uvedení do provozu.

Zmínila, že pokračuje už další fáze geotechnického průzkumu. „Na základě závěrů z předběžné části zahájili na podzim pracovníci odborné firmy podrobný geotechnický průzkum včetně sledovaní stavu hladiny podzemních vod. Práce v terénu pokračují až do dubna. Součástí průzkumu je i laboratorní zpracování vytěženého materiálu z vrtaných sond a vyhodnocení výsledků,“ přiblížila postup mluvčí silničářů.

Vedení radnice s nimi spolupracuje. „S ministerstvem dopravy a Ředitelstvím silnic a dálnic jsme v neustálém kontaktu a řešíme intenzivně každý jednotlivý problém, který se vyskytne, aby práce na přípravě obchvatu našeho města probíhaly bez zbytečných obstrukcí a překážek,“ uvedl starosta Bučovic Jiří Horák.

Hasiči na D1 za pomocí automobilového jeřábu převrátili přívěsný vozík zpátky na kola.
Na dálnici u Vyškova bouralo auto i s přepravníkem na letadlo, pomohl mu jeřáb

Podrobný průzkum provádí pracovníci firmy GEOtest, spočívá ve 134 jádrových vrtech prostřednictvím sond, jejichž hloubka se pohybuje v rozmezí tří až třiceti metrů pod terénem. Zmínili také dvanáct penetračních sond do hloubky osmi až pětadvaceti metrů a tři hydrogeologické vrty, které jsou osm metrů hluboké.

Závěrečnou zprávu o výsledcích současných průzkumů očekává Trubelíková ještě letos v červnu. „Připravujeme dále výběr zpracovatele dokumentace pro vydání stavebního povolení,“ dodala mluvčí.

Součástí předběžného harmonogramu projektu je pro letošní rok dosažení vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Podstatná bude také dohoda s majiteli dočtených pozemků. Se samotným zahájením stavby počítají silničáři v roce 2025 a se zprovozněním obchvatu ještě o dva roky později.

Na trase plánují vybudování šesti mostů a tří mimoúrovňovými křižovatek v bučovických místních částech Marefy, Kloboučky a Vícemilice. Stavaři provedou zároveň také úpravy na silnicích druhé a třetí třídy.