„Poté nám bude zbývat ještě dokončit přípojky k jednotlivým domům. Ty ovšem nepřinesou žádné poškození silnice, dodavatelská firma je totiž vybuduje pomocí takzvaného protlaku, tedy vedením pod zemí," informoval nemojanský místostarosta Miloš Němec.

Dosavadní dešťová kanalizace v obci vznikala postupně od padesátých do začátku devadesátých let minulého století. Nová splašková kanalizace má mimo jiné přispět k čistější vodě v potocích Rakovec a Luštínek, do kterých dešťová kanalizace ústila.

Navíc do nich prosakovala voda ze septiků a jímek obyvatel Nemojan. Po dokončení prací budou nově splaškové vody ústit do čistírny, která vznikne pod obcí.