Rozpočet je patnáct milionů korun. Podle starosty obce Adama Majchráka prozatím Luleč čeká na stavební povolení.

„Na jaře mají začít práce na páté etapě v úseku téměř sedmdesáti metrů a dobudování splaškové kanalizace pro pět domů. Na podzim plánujeme požádat o dotace na první a druhou etapu v délce přibližně 220 metrů včetně vsakovacího objektu pro odvodnění silnice. Pokud peníze dostaneme, mohly by práce na těchto etapách začít také na jaře,“ řekl starosta obce Adam Majchrák.